Persvrystelling: Verwelkom die Jagter by ikoniese Taalmonument – Sterrekykpiekniek se fokus is op die sterrebeeld Orion

  • 0

Kapenaars en besoekers kan hierdie Desember die skitterende sterrehemel – spesifiek die Jagter, ook bekend as Orion – van nader leer ken tydens ’n somerpiekniek op Paarlberg op Saterdag, 21 Desember 2019.

Dit beloof om weereens ’n feestelike aand in die beeldskone omgewing te wees; boonop is ’n pragtige sonsondergang en ’n gratis begeleide toer van die ikoniese beeldhouwerk ingesluit én is die aand ten bate van ’n goeie saak.

Besoekers kan die sterrehemel verken met behulp van Orion Observasie Groep (OOG) se lede wat graag hul kennis en teleskope gratis deel. Die fokus is op Orion, wat vroegaand in die ooste sigbaar is en bekend is om sy pragtige newel. Orion was volgens Griekse mitologie ’n reus en jagter wat deur Zeus tussen die sterre geplaas is.

Die pieknieks is baie gewild onder plaaslike inwoners en oorsese besoekers wat veral die mooie vergesigte van die valleie, berge en skiereiland geniet. Die tema is “Verwelkom die Jagter” en die piekniek begin om 18:00. Die begeleide toer van die monument is om 18:30 en besoekers kan van 20:00 tot 22:30 deur die teleskope na die hemelruim tuur.

Gaste is welkom om hul eie piekniekmandjies te bring of een vooraf te bestel (R300 vir twee persone of R400 met ’n mandjie ingesluit) by die koffiewinkel op 021 863 2800. Dit sal ook oop wees vir koffie en ligte verversings asook pizza.

Veilige parkering is beskikbaar en toegang word beheer. Onthou asseblief verkykers en warm kleding. Besoekers word aangemoedig om die omgewing te verken en daar is buitelug-speletjies en speelparke vir die kinders.

Die piekniekreeks word aangebied ten bate van “Laat ons Lees!”, die Taalmonument se geletterdheidsprojek vir kinders, derhalwe word piekniekgangers versoek om nuwe of tweedehandse kinderboeke ter ondersteuning van dié projek te skenk.

Die toegangsprys is R50 per volwassene en R10 per kind; kaartjies is by Computicket of die hek beskikbaar, maar bespreking (021 863 0543/4809) is noodsaaklik sodat daar vir genoeg teleskope voorsiening gemaak kan word.

  • Sterrekykpieknieks sal helaas gekanselleer word indien die weer nie saamspeel nie – skakel 073 853 3100 of 083 544 6510 vir weernavrae. 
  • Voorafgekoopte kaartjies kan oorgedra of vergoed word.

Vir meer inligting oor al die ander opwindende geleenthede, konserte en kursusse by die Taalmonument (wat in 45 jaar in 2020 vier), skakel 021 872 3441/863 0543, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook.

Die volgende Sterrekykpieknieks is op 18 Januarie, 22 Februarie en 21 Maart 2020.

............

Greet the Hunter at iconic Taalmonument – Stargazing picnic focuses on Orion constellation

Locals and visitors can get to know the glittering night sky – specifically the Hunter, also known as Orion – better during a summer picnic on Paarl Mountain on Saturday, 21 December 2019.

It promises to once again be a festive evening in the beautiful setting; in addition, a spectacular sunset and a free guided tour of the iconic sculpture is included, and the evening is in aid of a good cause.

Visitors can explore the starry skies with the help of Orion Observation Group (OOG) members who like to share their knowledge and telescopes for free. The focus is on Orion, which is visible early in the evening in the east, and known for its beautiful nebula. According to Greek mythology, Orion was a giant and hunter placed among the stars by Zeus.

The picnics are very popular with locals and overseas visitors who especially enjoy the beautiful views of the valleys, mountains and peninsula. The theme is “Greet the Hunter” and the picnic starts at 18:00. The guided tour of the monument is at 18:30, and visitors can stare into the skies from 20:00 to 22:30.

Guests are welcome to bring their own picnic baskets or pre-order one (R300 for two people or R400 with a basket included) at the coffee shop on 021 863 2800. It will also be open for coffee and light refreshments as well as pizza. Safe parking is available and entry is controlled.

Please remember binoculars and warm clothing. Visitors are encouraged to explore the area, and there are outdoor games and playgrounds for the children.

The picnic series is in aid of “Let’s Read!”, the Taalmonument’s literacy project for children, and therefore picnic-goers are requested to donate new or second hand children's books in support of this project. The entrance fee is R50 per adult and R10 per child; tickets are available at Computicket or the gate, but booking (021 863 0543/4809) is essential to ensure sufficient telescopes.

  • Unfortunately, Stargazing picnics will be cancelled if the weather doesn’t play along – call 073 853 3100 or 083 544 6510 for weather inquiries. 
  • Pre-bought tickets can be transferred or reimbursed.

For more information on all the other exciting events, concerts and courses at the Taalmonument (which is celebrating 45 years in 2020), call 021 872 3441/863 0543, visit www.taalmonument.co.za or follow them on Facebook.

The next Stargazing picnics are on 18 January, 22 February and 21 March 2020.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top