Persvrystelling: Pak die Bul by die horings by ikoniese Taalmonument – Sterrekykpiekniek fokus op Taurus en sy rooi oog

  • 0

Kapenaars en besoekers sal die skitterende sterrehemel – spesifiek die sterrebeeld van die Bul (Stier) en sy kenmerkende rooi oog – van nader leer ken tydens ’n somerpiekniek op Paarlberg op Saterdag, 22 Februarie 2020.

Dit beloof om weereens ’n feestelike aand in die beeldskone omgewing te wees; boonop is ’n pragtige sonsondergang en ’n gratis begeleide toer van die ikoniese beeldhouwerk ingesluit én is die aand ten bate van ’n goeie saak.

Besoekers kan die sterrehemel verken met behulp van Orion Observasie Groep (OOG) se lede wat graag hul kennis en teleskope gratis deel. Die tema is “Ons pak die Bul by die horings”, want die fokus is noordwaarts op die sterrebeeld van die Bul met sy kenmerkende oog, die rooi reus Aldebaran.

Foto: Pixabay.com

Dié rooierige ster is baie ouer as ons Son en het al sy primêre brandstofvoorraad, naamlik waterstof, opgebruik. Twee van die naaste oop sterreswerms aan die aarde, die Pleiades en die Hiades, kom ook in die Bul voor – albei kan met die blote oog gesien word.

Die pieknieks is baie gewild onder plaaslike inwoners en oorsese besoekers wat veral die mooie vergesigte van die valleie, berge en skiereiland geniet. Dit begin om 18:00, met ’n begeleide toer van die monument om 18:30 waarna besoekers van 20:00 tot 22:30 deur die teleskope na die hemelruim kan tuur.

Gaste is welkom om hul eie piekniekmandjies te bring of een vooraf te bestel (R300 vir twee persone of R400 met ’n mandjie ingesluit) by die koffiewinkel op 021 863 2800. Dit sal ook oop wees vir koffie en ligte verversings asook pizza. Veilige parkering is beskikbaar en toegang word beheer. Onthou asseblief verkykers en warm kleding. Besoekers word aangemoedig om die omgewing te verken en daar is buitelug-speletjies en speelparke vir die kinders.

Die piekniekreeks word aangebied ten bate van “Laat ons Lees!”, die Taalmonument se geletterdheidsprojek vir kinders, derhalwe word piekniekgangers versoek om nuwe of tweedehandse kinderboeke ter ondersteuning van dié projek te skenk.

Die toegangsprys is R50 per volwassene en R10 per kind; kaartjies is by Computicket of die hek beskikbaar, maar bespreking (021 863 0543/4809) is noodsaaklik sodat daar vir genoeg teleskope voorsiening gemaak kan word.

Sterrekykpieknieks sal helaas gekanselleer word indien die weer nie saamspeel nie – skakel 073 853 3100 of 083 544 6510 vir weernavrae. Voorafgekoopte kaartjies kan oorgedra of vergoed word.

  • Vir meer inligting oor al die ander opwindende geleenthede, konserte en kursusse by die Taalmonument (wat in 45 jaar in 2020 vier), skakel 021 872 3441/863 0543, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook. 
  • Die volgende, en laaste, Sterrekykpiekniek is op 21 Maart 2020.

...........

It’s Bullseye at iconic Taalmonument – Stargazing picnic focuses on Taurus and its red eye

Locals and visitors will get to know the glittering night sky – specifically the constellation Taurus with its distinctive red eye – better during a summer picnic on Paarl Mountain on Saturday, 22 February 2020.

It promises to once again be a festive evening in the beautiful setting; in addition, a spectacular sunset and a free guided tour of the iconic sculpture is included, and the event is in aid of a good cause.

Visitors can explore the starry skies with the help of Orion Observation Group (OOG) members who like to share their knowledge and telescopes for free. The theme is “Take the Bull by the horns” for the focus is northward on the constellation Taurus with its distinctive eye, the red giant Aldebaran. This reddish star is much older than our Sun and has exhausted all of its primary fuel supply, namely hydrogen. Two of the nearest open star clusters to Earth, the Pleiades and the Hyades, are also found in Taurus – both of which can be seen with the naked eye.

Photo: Pixabay.com

The picnics are very popular with locals and overseas visitors who especially enjoy the beautiful views of the valleys, mountains and peninsula. It starts at 18:00, with a guided tour of the monument at 18:30, where-after visitors can stare into the skies from 20:00 to 22:30.

Guests are welcome to bring their own picnic baskets or pre-order one (R300 for two people or R400 with a basket included) at the coffee shop on 021 863 2800. It will also be open for coffee and light refreshments as well as pizza. Safe parking is available and entry is controlled. Please remember binoculars and warm clothing. Visitors are encouraged to explore the area, and there are outdoor games and playgrounds for the children.

The picnic series is in aid of “Let’s Read!”, the Taalmonument’s literacy project for children, and therefore picnic-goers are requested to donate new or second hand children’s books in support of this project. The entrance fee is R50 per adult and R10 per child; tickets are available at Computicket or the gate, but booking (021 863 0543/4809) is essential to ensure sufficient telescopes.

Unfortunately, Stargazing picnics will be cancelled if the weather doesn’t play along - call 073 853 3100 or 083 544 6510 for weather inquiries. Pre-bought tickets can be transferred or reimbursed.

  • For more information on all the other exciting events, concerts and courses at the Taalmonument (which is celebrating 45 years in 2020), call 021 872 3441/863 0543, visit www.taalmonument.co.za or follow them on Facebook. 
  • The next, and last, Stargazing picnic is on 21 March 2020.
  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top