Opkomende liriekskrywers gesoek vir mentorskap-program | Emerging songwriters wanted for mentorship programme

  • 0

Die Jakes Gerwel Stigting en die Suidoosterfees bied vanjaar vir die eerste keer ’n mentorskap-program aan vir opkomende liriekskrywers en sangers wat oorspronklike liedjies in Afrikaans, Engels of isiXhosa skep. Dié program word aangebied as uitbreiding van die Suidoosterfees se bestaande Talentsoektog-kompetisie. Met hierdie kompetisie word jaarliks gesoek na nuwe, ongeslypte talent in die Wes-Kaap – hetsy in drama, sang of dans.

Vir die mentorskap-program is die stigting en die fees spesifiek op die uitkyk vir jong kunstenaars wat vars en opwindende lirieke skryf. Die vyf belowendste liriekskrywers sal deur ’n paneel van onafhanklike kenners tydens ’n finale rondte aangewys word. Daarna sal intensiewe mentorskap oor ’n tydperk van drie weke in die stigting se Paulet-skrywershuis op Somerset-Oos aan die vyf kandidate gegee word. Die Paulet-skrywershuis is die sentrum van waar die stigting sy strewe verwesenlik om skrywerstalent in die breedste sin denkbaar te bevorder, en om nuwe stemme te bring na ons ryk literatuur.

Liriekskrywers wat in dié opwindende geleentheid belangstel, moet teen nie later nie as 28 Februarie hulle liedjies en/of videogrepe na Robyn September (Robyn.September@media24.com) in die Suidoosterfees-kantoor stuur.

Die semi-finale sal op 28 Maart in die Waterfront plaasvind, waarna die finaliste aangewys word en mekaar die stryd sal aansê by die Suidoosterfees op Saterdag 2 Mei in Kaapstad se Kunstekaap. Skrywersverblyf in Somerset-Oos word aan die liriekskryf-wenners verskaf van 3 tot 24 Augustus. Die Jakes Gerwel Stigting sal die reis- en verblyfkoste, asook drie maaltye per dag, aan die opkomende kunstenaars voorsien.

Frazer Barry, bekend as musikant, skrywer en voorsanger van Tribal Echo, sal as die mentor optree. Barry is besig om ’n klinkende reputasie in die Nederlande op te bou, waar hy onder meer by die Festival voor het Afrikaans opgetree het. Hy het ook die klankbaan geskep vir die gevierde teaterstuk Krotoa: Eva van die Kaap.

Opkomende kunstenaars sal nie net leiding ontvang in die skep en herskryf van hul lirieke nie; hulle kry ook die geleentheid om saam met Barry aan ’n produksie te werk wat in 2021 by die Suidoosterfees sal debuteer. Uiteenlopende aspekte van die vermaaklikheidsbedryf – onder meer hoe om ’n loopbaan op die been te bring, ’n album op te neem, netwerke te verbreed en ’n nis in die mark te vind – sal tydens die residensie aangespreek word.

Die Suidoosterfees vind vanjaar vanaf 27 April tot 3 Mei plaas. Die volledige feesprogram is beskikbaar by www.suidoosterfees.co.za. Meer inligting oor die Jakes Gerwel Stigting se projekte, asook die Paulet-skrywershuis, is beskikbaar op www.jgf.org.za. Navrae oor die projek kan gerig word aan Theo Kemp, die stigting se uitvoerende direkteur, by theo@jgf.org.za.

***

In 2020 the Jakes Gerwel Foundation and the Suidoosterfees introduce a mentorship programme for emerging songwriters and singers who create original songs in Afrikaans, English and isiXhosa. This programme is an extension of the Suidoosterfees’ existing Talent Search competition. The aim of this venture is to identify and develop raw new talent in the Western Cape annually, be it in drama, song or dance.

With this mentorship programme the foundation and the festival will search for young artists who write fresh and exciting lyrics. The five most promising songwriters will be identified by a panel of independent experts during a final round at the festival. The five candidates will then undergo an intensive three-week mentorship programme at the foundation’s Paulet Writers Residence in Somerset East. The Paulet Writers Residence serves as the centre from where the foundation realises its vision to promote and develop new writing talent in the broadest sense imaginable, and to add new voices to our outstanding body of literature.

Songwriters who are interested in this exciting opportunity, should send their songs and/or video clips to Robyn September (Robyn.September@media24.com) at the Suidoosterfees by 28 February at the latest.

The semi-finals will take place at the Waterfront on 28 March, after which finalists will be chosen for the final round at the Suidoosterfees in Cape Town’s Artscape on Saturday 2 May. Accommodation for the five winning candidates in Somerset East will be provided from 3 to 24 August. The Jakes Gerwel Foundation will cover the emerging artists’ travel and accommodation expenses, as well as three meals per day.

Frazer Barry, renowned musician, writer and lead singer of Tribal Echo, will act as mentor. Barry is currently gaining a sterling reputation in the Netherlands where he often performs – recently at the Festival voor het Afrikaans. He has created the soundtrack for the celebrated Krotoa: Eva van die Kaap.

Emerging artists will not only receive guidance in creating and refining their lyrics; they also enjoy the opportunity to collaborate with Barry on a production that will debut at the 2021 Suidoosterfees. Various aspects of the entertainment industry, like establishing a career, recording an album, creating a network and finding a niche in the market, will be covered during the residency.

The Suidoosterfees will run from 27 April to 3 May 2020. A complete festival programme is available at www.suidoosterfees.co.za. More information about the Jakes Gerwel Foundation and its Paulet Writers Residence can be found on www.jgf.org.za. Enquiries about the project can be directed at Theo Kemp, the foundation’s Executive Director: theo@jgf.org.za.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top