Godsdiens vir ateïste

 • 95

Laat ons "nice" wees.

Ons, of die meeste van ons, het grootgeword in 'n samelewing waar almal Christene is, en daarom is ons, of die meeste van ons, Christene.

"Christen" is sinoniem met "teïs" en ook met "gelowige". Goeie mense, die Christene, so word ons geïndoktrineer. Niemand sal sy kind na 'n skool stuur waar daar nie 'n Bybel oopgemaak word en wat nie deur die plaaslike predikant met die opening geseën is nie. Vriendelike, "nice" mense, dié Christene! En ook goeie mense wat niks van jou sal steel nie.

Ek is 'n ateïs, maar nie sommer net ateïs nie. Nee, ek is 'n Christen-ateïs. 'n Wat? Dis mos sommer 'n helse groot oksimoron, hoor ek my buurman sê. Ja, ek is 'n Christen-ateïs. Ek bou met Kersfees yslike kersbome, koop presente vir almal, sing krismiskêrels laat die honde huil, is vriendelik en glimlag teenoor almal, want daardie ou wat hulle Jesus noem, daardie karakter in die Nuwe Testament, hy's my held, my rolmodel. Wat nog meer is, hy is 'n rebel. Toe sy pa (dis nou God van die Ou Testament) wette gemaak het vir die mense en gesê het 'n oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand, het daardie einste Jesus gesê f dit. Ek sê vir julle as iemand jou klap, draai sommer die ander wang ook, dat hy jou daar ook klap. Julle moet nice wees teenoor ander mense.

Nou moet julle darem een ding verstaan: om nice te wees, is na regte nie bybels nie. God van die Ou Testament is nie 'n nice ou nie. Hy's wreed, onvriendelik, helse jaloers, en sal sommer jou kop afkap as jy net 'n bokkie in sy ma se melk kook. Hy beveel jou sommer om jou stout kinders met klippe dood te gooi, en as jy dit nie doen nie, is dit tickets met jou. Net een keer was hy so bietjie nice toe hy 'n bokkie vir 'n man gegee het in plek van sy seun. Toe 'n ander ou sy dogter moes kop afkap, was daar nie bokkies vir haar nie.  Nee, God van die OT is glad nie 'n nice ou nie.

Nog iets wat nie nice is nie, is die natuur. Hier in Durban spoel ons weg, terwyl die Karoo kraak van die droogte. Diere vreet en word gevreet, katte speel met muise voordat die arme goedjies opgevreet word, maar dis nie al nie. Evolusie is net so 'n wrede proses. Dit bevorder geweld, ongevoeligheid teenoor wreedheid, en selfsugtige gene fabriseer organismes slegs vir hulle eie voortbestaan. (Lees Richard Dawkins se The Selfish Gene.)

Kreasioniste en evolusioniste kan maar ophou stry; wat wreedheid betref, is God en evolusie is bloedbroers. Ek dink as hulle sou kon stem, sou dit beslis EFF gewees het. Kill the farmer, kill the boer.

Om nice te wees, is beslis anti-evolusionisties en ongoddelik. Hierdie niceheid het dus baie probleme. Aan die een kant kan Darwin se natuurlike seleksie dit uitwis, en aan die ander kant kan die NG-kerk dit onder streng sensuur plaas. By Darwinistiese evolusie kan dit nog by verbykom met so 'n klompie mutasies wat niceheid bevorderlik sal maak in 'n moderne samelewing, maar ek is bevrees, by Islamse en soortgelyke gelowe is dit Ikabod.

Die wêreld se redding lê in nicegeit en dit moet by hoek or by kroek die wêreld oor versprei word. En glo dit as julle wil, so 'n verspreider lê  onder ons neuse: religie natuurlik! Godsdiens, geloof, noem dit wat jy wil, dit is ons redding.

Het religie dit nie reggekry om die mensdom te laat glo in pratende slange, bome en diere nie? Het religie dit nie reggekry om almal te laat glo aan wilde diere wat ewe mak Noag se ark binnestap nie? Daar's ons antwoord. Religie kan die mensdom allerhande verspottighede wysmaak. Dit kan andersins verstandige mense in afsondering dryf waar hulle jarelank nutteloos in kloosters sit, dit kan normale mense ure lank op hulle knieë hou of laat regop staan terwyl Dominee hulle by God verkla oor hulle so ongehoorsaam is. Dit kan flink jong mans in geboue laat vasvlieg met die belofte daar anderkant 72 maagde wag. Al my geld is op religie om nicegeit die wêreld oor te versprei.

Daarom is die leuse op my T-hempie: JESUS VIR ATEïSTE.

 • 95

Kommentaar

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  Jong ek het ook grootgeword as Kristen in die NG kerk. Die AGS mense het ook verkondig dat hulle ook Kristene is, maar nons het geweet ware Kristene is lid van die NG kerk. Hulle word nie grootgedoop soos Baptiste nie, tensy hulle nie as babas gedoop is nie. Later toe leer ek Jesus het 40 000 verskillende soorte denominasies. Van hierdie "Christene" het apartheid teologies regverdig met Bybelverse. Ander "Christene" het apartheid teologies kritiseer met presies dieselfde Bybel. Dit lyk my god se boek, die Bybel, saai erge verwarring. 'n Man kan daai boek so laat lees soos hy jou pas. Elkeen kan sy eie Kristen god uitdink wat net soos jy lyk en dink en presies met alles saamstem wat jy dink en glo. Daar is ook genoeg spasie op ons vlaktes vir elkeen om 'n kerk vir sy of haar eie god te gaan bou.

  So bestaan daar nie iets soos atties nie. Ateisme is net 'n ander naam vir Christen. Alle mense op aarde is eintlik Christene lyk dit my. Hulle noem dit net verskillende dinge. Amen en hallelujah!

 • Wonder wat het jy gesit en doen tydens die kategese sessie. Jy't darem seker nie ingestem om "aangeneem" te word nie - of hoe? Sover dit hierbo aangaan is jy agnosties.

 • Raed-na-Gael, toe het ek sit en kwel oor die twak wat die kategeet vir ons opdis. Ek het een keer sommer uitgestap en my Wilson toffie wat ek by Moekerie se keffie gekoop het, gaan opkou. Nee, ek het my boerematriek met lof gedruip.

 • Die titel van my brief was Jesus vir ateïste. Miskien moes ek dit 'n Jesus vir ateïste
  gemaak het. Of miskien 'n Bart Nel vir ateïste, of 'n Genghis Kahn vir ateïste. G'n Godsdiens vir ateïste nie.

 • Ja-nee Angus as jy godsdiens en die wetenskap meng sit jy nie wetenskap en of godsdiens nie,maar met 'n pot stront soos hierdie brief van jou.

 • Hmm... Angus - jy sê "Jesus vir ateïste" - soos in ateïste moet na 'Jesus' draai? jy's nie eens 'n goeie ateïs nie? En Angus... van watter 'Jesus' praat jy... Jesus da Silva?

 • Beste Angus,

  Ek gee jou 50 teen 1 dat hierdie skrywe van jou ten minste 40 paragrawe van FC Boot sal ontlok met ten minste 76 bybelversies om sy teologie te staaf. Daarna sal ek en jy so 2 of 3 sinne repliek lewer en dan sal hy lostrek met nog meer.

  FC Boot sal begin by Genesis en die oerknal inwerk en daarna sal hy draai by die profete en eindig by Paulis en die apostels. En hy sal vir ons probeer oortuig dat ons nie die bybel reg verstaan nie, en daarna sal sy dissippels inval met hul soortgelyke storie.

  Ek dink 100 teen 1 is 'n beter weddenskap. Wat sê jy? Ons split die difference en nooi vir Jan Rap met jou gedeelte en dan stry ons oor grammatika terwyl ons bietjie vars wyn drink. Jesus het mos gesê die nuwe wyn is beter as die water in die ou vate.

  Diepdenkende peinsende groete.

  PS Het ek Paulis reg gespel?

  Dirk

 • Avatar
  Hans Richardt

  Angus, ek wonder darem dikwels oor Jesus Justus in my bybel, wat as Paulus afgevaardigde gestuur was na gemeente.
  Die predikante verduidelik dan dat Jesus naam was soos Jan, baie algemeen.
  As mense dus bid vir "Liewe Jesus", wonder ek watter gees word geïnvokeer of geëvokeer.
  Bid mens nie liewer vir God die Skepper, as vir die Jesus karakter wat aarde bewandel het volgens evangelies?
  Ek moet erken ek bid elke dag vir my eie "unbelieving", wat nie vir my lekker vertaal as kleingelowigheid nie.

 • Ek glo nie in 'n lewe na die dood nie, en anders as sendelinge, wil ek niemand oortuig om die lewe te verstaan soos ek dit sien nie, of te oortuig dat hulle op 'n dwaalspoor is nie. As dit waaraan, of waarin jy glo vir jou gelukkig maak, en almal geniet dit om die ruimte op hierdie planeet met jou te deel, is dit vir my 'n voorreg om jou as vriend te ken...ongeag die feit dat ons geloofsankers in totaal van mekaar verskil. Kom ons respekteer mekaar se verskille en konsentreer op "nice" wees.

 • Beste Dirk
  Kom ek wed jou 1000 teen 1 dat behalwe my kommentaar gelewer,ek niks meer
  oor Angus verwarde gedagtes,sal pos nie.

  Net so'n terloopse vragie - vir wie is die ou testament nou eintlik geskryf?

  Lekker dag.

 • FC Boot. Ek het die eenvoudige les in my lewe geleer, ek gee dit in my eie woorde mee. Hou eerder jou mond en laat die mense wonder of jy 'n dwaas is, eerder om dit oop te maak en hul vermoede bevestig. Vir die manne wat nie die Bybel met die nodige respek ag nie, en die lewende God verag, dit kom uit die Spreuke. (Jul Bybelkennis is baie beter is myne) Ek het my voorgeneem om enigsins in geloofsgesprekke/argumente betrokke te raak. Elke mens het die keuse om te maak of hy/sy die geloof wil aanvaar of daarvolgens te leef. Ek probeer niemand evangaliseer, ompraat, indoktrineer of oortuig nie. Ek beskou dit egter as swak smaak en uiters onvanpas om met iemand anders se geloofsoortuigings die spot te dryf en die persoon as agterlik te beskou. Gaan aan met jul lewens en los die gelowige armsaliges uit. Konsentreer eerder om mense te oortuig dat daar geen lewende liefdevolle vergewinsgesinde God is wat sy Seun (Jesus, julle het al van Hom gehoor) aan die kruis laat sterf het. (Dit is ook nie Jesus de Silva of Conzalves nie) Kry vrede in jul gemoedere en gaan aan met jul vol lewens.

 • Beste FC Boot,
  Dit is juis jy wat toe weer die pot mis sit. Ateïsme is nie 'n sinoniem vir wetenskap nie.
  Om jou terloopse vragie te beantwoord: die Ou Testament is vir Jode geskryf, en by implikasie (deur die NT) ook vir Christene. Die Koran is op die OT gebaseer, en daarom is dit ook vir die Mohammedane geskryf.

 • Beste Reusedwerg
  Baie dankie vir jou kommentaar.Die enigste rede waarom ek kommentaar lewer
  is om te keer dat die leuens wat oor die Bybel versprei word naderhand as die waarheid beskou word.
  Hierdie leuens word eg aanvaar veral omdat baie uit gedagtes en monde van
  voorheen Christene soos bv onse Angus kom en kry nog meer aansien as hy dan
  voorheen sekere ampte in die gemeente waarvan hy lid was beklee het.

  In Markus 9 leer Jesus sy dissipels die volgende:(Die Boodskap)

  Moenie ander se geloof skade aandoen nie
  41“Luister ’n bietjie hier. Al sou iemand julle net ’n bietjie water gee omdat julle Christene is, sal God vir so ’n persoon iets teruggee. 42En as iemand ’n Christen, al is hy hoe onbelangrik, op die verkeerde pad lei, sal God hom laat boet. Dit sal vir hom beter wees om ’n groot klip om sy nek vas te maak en in die diep see te gaan spring. Moenie dinge te ligtelik opneem nie. "

 • Beste Reusedwerg,
  Ek volg nie jou skrywe mooi nie. Aan die eenkant hou jy jou mond as dit by godsdiensgesprekke kom, en aan die anderkant neem jy so bietjie daaraan deel. (Ek het my voorgeneem om enigsins in geloofsgespekke/argumente betrokke te raak.) 'n Liefdevolle God en hy laat sy seun aan die kruis sterf? Nou hoe verstaan jy dit?

 • Indien jy na die Jesus van die Bybel verwys, dan spreek jy Hom tydens die gespreksopening aan as Jesus Christus en is Hy as sodanig algemeen bekend.

 • Angus sê dat hy 'eenkeer uitgestap' het (12/09). Dit impliseer mos dat hy teruggekeer het.

 • Avatar
  Hans Richardt

  Angus, as die huisrower jou teen wang brand met bv strykyster, gaan jy jou ander wang ook draai om gebrand te word?
  Onthou net dat volgens evangelies was Jesus Christus deur God verlaat in sy uur van nood. Sou jy dit kan doen so op jou eie?
  Ek dink nie ek gaan staan vir hou teen wang en my ander wang draai nie...ek het nie sulke moed nie en my humeur sal oorvat.
  Verder, Jesus was tog gebore Jood, besnydenis en al. Dis net Paulus wat sê dis goed om met kopkaas te sukkel....
  Ek weet nie, maar my "unbelieving" kry my onder en ek bid daaroor elke dag

 • Avatar
  Hans Richardt

  Volgens die sg Israeliete in SA, geloofskultuur, is hel onder die aarde, waar Jesus neergedaal het en hemel bo, waarheen hy opgevaar het. Hul glo aarde is plat en son draai om aarde, want God het son vir Joshua laat stilstaan.
  Ek is maar kleingelowig oor hul tipe godsdiens.

 • Beste Angus
  Nêrens se ek of beweer ek dat ateïsme sinoniem met die wetenskap is nie.
  God se verbond in die ou Testament is met die bevryde slawe van die volk Israel.
  Soms word verwys na die 12 stamme van Israel of die Israeliete.

  Daar word na Jode verwys omdat die stam van Juda sommige van die oorblyfsels van die ander stamme geabsorbeer het.

  Toe Moses die 10 gebooie ontvang het was die 12 stamme teenwoordig.
  Die Verlosser word egter uit hierdie volk gebore en so word die belofte aan Abram vervul.

  Die Bybel is toe saamgestel en geskryf vir elke mens op hierdie aarde en is die Blye Boodskap na die uitstorting van die Heilige Gees, gerig aan elkeen want in Handelinge 2 lees ek:

  Almal hoor die goeie nuus in hulle eie taal
  5Gedurende die feestyd was daar baie Joodse pelgrims van oor die hele wêreld in Jerusalem. 6Hulle het ook die geweldige geluid gehoor en dadelik na die gebou toe gehardloop waar die gelowiges bymekaar was. 7Hulle was stomgeslaan toe hulle daar aankom en hoor hoe die gelowiges in verskillende tale praat. “Hoe kan dit wees?” het hulle vir mekaar gevra. “Hierdie mense kom dan daar van Galilea af. 8Hoe kry hulle dit reg om nou in ons eie taal met ons te praat? Hier tussen ons is mense van oral in die wêreld. 9Kyk net, hier is Perse, Mediërs, Elamiete en ook mense wat in Mesopotamië bly. 10Ons merk ook mense op uit Judea en Kappadosië, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en uit dele van Libië. Ja, daar staan selfs ’n klompie uit Rome. 11Behalwe al die Jode van oor die hele wêreld staan hier ook mense uit ander volke wat later die Joodse geloof aangeneem het. Daar is inwoners van die eiland Kreta en ook ’n groep Arabiere. En tog hoor ons almal nou in ons eie taal hoe dié mense met ons praat oor al die groot dinge wat God doen.”
  12Die skare kon nie mooi uitmaak wat aan die gebeur was nie. Hulle het verbaas vir mekaar gevra: “Wat gaan aan?”
  13’n Paar spotters het gesê: “Hierdie spul mense is dronk. Hulle het heeltemal te veel wyn gedrink.”

  Ek wou jou graag 'n geseënde kerfees toewens,maar dit is uit die aard van jou
  ongeloof nie moontlik nie,want dit is 'n fees waarin die geboorte van Jesus,wat jy sê nie bestaan het,gevier word.

  Dus vir jou voorspoed in die feestyd en nuwe jaar.

 • Raed-na-Gael, dis waar, ja. Ek het jarelank uitgehou in Sondagskool- en katkisasieklasse, en so waar, net een keer uitgeloop. Ek kan dit self nie glo nie, maar ek weet dit.

 • Angus, "Read my lips" ek wil en gaan nie in 'n geloofs bekgeveg betrokke raak nie. Daar is 'n spreekwoord wat lui, " 'n Goeie begryper het 'n halwe woord nodig". Gaan aan met jul doen en late as nie Gods gelowiges. Los ons armsalige gelowiges uit wat volgens die fee verhale, versinsels en paai in die skaai wil leef. Ek respekteer jou siening en opinie as atiïes maar om jou die eerlike waarheid te vertel, ek het nie 'n saak met jou en die ander persone wat dieselfde opinie huldig nie. Ek hoop jy leef lekker, sonder enige kwellings en alles gaan voor die wind met jou. Sterkte.

 • Beste FC Boot,
  Geseënde Kersfees vir jou. Ons vier sommer baie gode se verjaarsdag. Horus,Buddha, Krishna, Zarathustra, Dionysos,Thammuz, Hermes, Adonis, en Jesus Christus ('n Romeinse god). Almal gebore op 25 Desember van 'n heilige gees pa, en 'n aardse maagd.

 • Avatar
  Hans Richardt

  Wel, nog 'n paar vrae. In SA is Israeliete wit, daar was in 1920's Bondelswart Israeliete wat Jan Smuts sommer met masjiengewere dood geskiet het.

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  Die valshede wat oor Jesus verkondig word deur die kerk is niks kort van 'n tragedie nie. Waarvan moes Jesus ons vandag kwansuis verlos? Hy was 'n politieke figuur wat sy mense van die Romeine se onderdrukking wou verlos. Toe begin die mensdom hom later aanbid. Nogals funny, veral gegewe die Bybelse verhaal waar Jesus self sy nasie se god aanbid (en by triniteit implikasie dus homself aanbid, want hy en sy god is mos een, volgens die stories wat die kerke smous).

 • Beste Hans
  Die mense wat na hulself as Israliete verwys, lewe in 'n droomwêreld. Die volgelinge van Christus, dws diegene wat Hom sonder voorbehoud as hul enigste Verlosser en Saligmaker aanvaar, kom uit alle volke,alle tale en kleure.

  Dit is tog duidelik uit my kommentaar net bokant joune.

 • Avatar
  Hans Richardt

  "These boots are make for walking..."
  Nou ja, ons almal het vrae. Ek dink solank mens vra, dan is daar nog lewe in jou geloof.
  Almal moet hul Hanuka en Kersfees geniet en voorspoedig reis.
  Meeste sterftes is oppad van drank, nie vanaf kerke nie, behalwe ZCC.
  Barend van der Merwe, die kosher en halaal inflasie op ons verpakte kos, moet geboikot word in 2020. Dit het niks met higiëne wetgewing en regulasies te doen nie.

 • Jesus is in 325 'n god gemaak met die Konsilie van Niceae. Al die Ariërs wat beweer het Jesus is nie 'n god nie maar 'n mens, is toe vervolg en uitgemoor deur Alexander.

 • Beste Barend

  As dit waar is wat jy beweer,dan was daar geen rede vir die Sanhedrin om hul polisie te stuur om Jesus te arresteer nie.
  Die groot Sanhedrin was die finale gesag oor die Joodse wet.Enigiemand wat teen dit opgetree het of daarvan afgewyk het was 'n 'opstandige ouderling' en kon tot die dood veroordeel word.Gewoonlik deur steniging.

  Hulle kon egter nie die vonnis (ddostraf)self voltrek nie dit kon slegs die Romeine doen.Kajafas was die hoë Priester of die die president van die Sanhedrin.
  Hy was egter 'n Sadduseër wat nie in die opstanding gegelo het nie.
  Dit moes dus 'n skok vir sy gestel gewees het toe Jesus vir Lasarus opgewek het.

  Jesus is dus nie terdood veroordeel omdat hy 'n bedreiging vir die Romeine ingehou het en die volk van hulle wou verlos nie,soos jy in jou onkunde beweer.nie.Jesus was 'n bedreiging vir die Sanhedrin en hul vertolking en toepassing van die wet.

  Hy moes dus uit die weg geruim word want hul bestaanreg was op die spel,want die massas het Jesus gevolg omdat sy prediking lynreg met die van die Sanhedrin
  gebots het en hul bevry het.Hy het 'n ander inhoud aan die geykte wette gegee.

  Hulle (Sanhedrin)moes dus valse getuies en klagtes gebruik om Jesus veroordeel en gekruisig te kry.Jesus het dus gekom om alle mense(dus ook jy) uit hul onkunde aangaande die verlossingsplan van God te kom verlos en vry van die wet te maak,
  'n Oortreding van enige wet maak skuldig,'n sondaar en as jy reken nou dat jy volgens jou eie wet maar kan leef,wat goed en kwaard aanbetref,sal jy volgens dit geoordeel word.

  Wanneer Jesus bid en sy dissipels leer, bid hy volgens sy menslike natuur ,in menslike taal en ly soos 'n mens ,maar onderwerp hom aan die wil van die een wat hom gestuur het.

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  Man ek is bly vir jou dat jy al die stories glo wat in daai ou boek geskryf staan. Jy glo seker ook dat Jesus op water geloop het. Ek verwar ongelukkig nie storieboekies met die werklikheid nie.

 • Beste Angus
  Jy bly maar oingelig in die opsig,want :’verjaarsdag. Horus,Buddha, Krishna, Zarathustra, Dionysos,Thammuz, Hermes, Adonis, behalwe Jesus Christus ('n Romeinse god)”.,het nie bestaan nie en kon dus nie gebore gewees het nie.
  Sover dit die geboorte van Jesus aanbetref is daar nie 'n spesifieke geboorte datum nie,Ons Lees in Lukas 2:
  "Jesus word gebore
  1In daardie tyd het Augustus, die Romeinse keiser, ’n bevel uitgereik dat ’n sensus gehou moet word om vas te stel hoeveel mense daar in die Romeinse Ryk bly.
  2Hierdie sensus het plaasgevind toe Sirenius die Romeinse goewerneur van Sirië was.
  3Almal moes in daardie tyd na hulle geboorteplek toe gaan om hulle daar te laat registreer.
  4Daarom het Josef, Maria se verloofde, van Nasaret in Galilea na Betlehem in Judea, die stad van Dawid, gegaan.
  5Hy het soontoe gegaan omdat hy uit Dawid se nageslag kom. Maria, wat in daardie stadium al lank swanger was, het saam met hom gegaan.

  6Terwyl Josef en Maria daar in Betlehem was, het die tyd aangebreek dat haar Kind gebore moes word.
  7Sy het toe ’n Seun in die wêreld gebring. Dit was haar eerste kind. Sy het Hom styf in doeke toegedraai en neergelê in ’n voerbak waaruit die diere hulle kos geëet het. Daar was geen ander plek vir Josef en Maria in Betlehem nie. Al die gastekamers en herberge was vol."

  Ons weet d nie wat die presiese datum van Jesus se geboorte was nie.

  Die feit dat daar melding gemaak word dat daar herders was,wat hul skape opgepas het, dui aan dat daar weiding beskikbaar was.Dit was dus nie winter nie,waar herders voedsel vir hul skape bymekaar moes maak en hul voer.
  Die Seisoene in Israel is min of meer soos volg:
  Lente van Maart tot Mei,
  Somer Junie tot Augustus,
  herfs September tot November,
  Winter Desember tot Februarie.
  Alles by benadering.Persoonlik dink ek Jesus is gebore gedurende die tydperk Maart tot Mei met jaar onbekend,
  Waarom 25 Desember ? Dit is 'n keuse wat die Rooms Katolieke kerk gemaak het,want dag van 'wintersonstilstand' en afgod Saturn,( ons Saterdag) se verjaarsdag,alles op 25 Desember,

  Bly ek kon jou ook in die opsig help.

 • Beste Barend,
  Waarom 'ongelukkig'? Jy is een van die gelukkiges, een van die weiniges. Gelowiges het nog nie hulle kinderskoene ontgroei nie. Hulle glo nog slange, bome en Rooikappie se wolf kan praat, en haar ouma lewendig insluk. Ek het darem al 'n foto gesien van 'n man wat oor die water loop, toe 'n bul hom gejaag het.

 • Beste Barend

  Die woord Bybel is afgelei van die Egiptiese woord vir perkament ’byblos’.
  Die Grieke het die woord ‘biblios’ gebruik, boeke of rolle, wat daarna in Latyn vertaal is as ‘biblia’ boek. Die bybel is egter meer as een boek.

  Dit is ’n ‘at biblia,’ ‘die boeke’. Net soos in ’n biblioteek kry ’n mens ’n verskeidenheid van boeke, prosa, digkuns,liedere, gebede, geskiedenis, volksoorleweringe, sages, wysheid, briewe, gelykenisse, spreuke, profesieë ens."

  Van wanneer af is bv geskiedenis nie 'n weergawe van die 'werklikheid' nie en die inhoud van briewe leuens?

  Die probleem wat jy soos alle ateïste mee sukkel, is dat Jesus vermenslik is tot op 'n vlak van 'n gewone mens en dat jy ly aan die eeue oue versugting van die mens om self 'god' te wees. Jy is nie alleen nie. Egiptiese Faro's se nalatenskap in die verband is vandag nog sigbaar in die piramides van Giza.

  Dus 'n bietjie troos vir jou - jy is in die geselskap van dooie konings.

  Lekker dag.

 • Ek is 'n ateïs en dit hinder my glad nie dat Jesus 'n mens was nie. Dit hinder my ook nie dat sy pa 'n god was, en sy ma 'n aardse maagd nie. Dit pla my geensins dat hy op water kon loop, en water in wyn kon verander nie, want in die fiktiewe verhaal van die Bybel geld ander wette as in ons wêreld.

  Dit pla my ook nie dat hierdie fiktiewe Jesus in 325 deur die Rooms-Katolieke kerk tot God verklaar is nie. Ek het beter dinge om te doen as om my met sulke bonatuurlike twak op te hou.

 • FC jy kan mense probeer verduidelik en vertel maar dit gaan nie help nie. Geen salf te smeer nie. Daar is niemand so doof soos iemand wat nie wil hoor nie. Ek het geen reg om iemand te oordeel of te veroordeel nie. Ek sien wat om my aangaan. Die mense is onrustig, onvergenoegd, onseker, bang, noem dit wat jy wil. Jy kan dit in hul optrede waarneem. Om in vrees te leef, is nie lekker nie. Agv hul ervarings/emosies probeer hulle dit wegpraat en gryp na strooihalms vir regverdiging van hul onsekerheid. Elke ou het maar sy probleme nê? Gelukkig het ek vrede met ons Skepper en met myself. Ek leef met die blye versekering van wat met my gaan gebeur wanneer ek die tydelike met die ewige verwissel.

 • Geskiedenis probeer ook maar net so ver as moontlik die werklikheid weer te gee. Kruisverwysings staaf dit. Briewe kan die grootste leuens kwytraak. Stories is fiksie. Dit is stories soos water in wyn verander, op die water loop, dooies opwek, wat die Bybel verander in 'n allegorie, fiksie.

 • Beste Dirk Rigter

  Ek het, sover ek kan onthou, nog niemand se grammatika hier aangeval nie. Hoe kan ek; my eie kennis van grammatika (Afrikaans, Duits, Engels) is maar baie gemiddeld. Om die waarheid te sê, ek dink jy en Angus, onder andere, het my al op 'n fout of twee gewys waarvoor ek baie dankbaar is.

  Wat ek wel gesê het is dat niemand 'n grammatika vir 'n taal skryf nie soos Angus beweer nie; hy stel net die bestaande grammatika ten boek. Ook dat jy nie 'n taal kan praat as jy nie die woordeskat het EN die grammatika ken nie - 'n taal is dus sy woordeskat EN grammatika. Ook dat mens nie in 'n taal dink nie.

  Ek dink jou 'Paulis' in plaas van 'Paulus' is aspris; maar net om te wys hoe onverskillig jy nou werklik is teenoor godsdiens.

  Groetnis

 • Beste Reusedwerg
  Die beste van alles is hoe vinnig Angus antwoord op vrae wat eintlik aan Dirk Rigter,gerig is.
  Laat ek probeer om Angus se houding te ontleed.Hy was ‘n Christen, het verskillende gesagsposisies beklee in die kerk waarvan hy lidmaat was.Hy het nie saamgestem nie en die lering verwerp en probeer nou om ander tot ander insigte te bring en te oortuig dat hy reg en alle Christene verkeerd is.

  Sy standpunt is dat Christus ‘n fiktiewe figuur is,want hy weet dat as Christus nie bestaan het nie,verval die bestaanreg van die kerk en die fundament van elke gelowige wat Jesus Christus as hul enigste Verlosser en Saligmaker aangeneem het.

  Daarom moet hy en alle sommige ander ateïste die houding inneem,al is daar ateïste wat die teendeel bewys het.Kyk hul houding is soos die van oud rokers.As jy nou iemand wil vind om jou te oortuig om op te hou rook,kry ‘n oud roker.Hy sal jou haarfyn vertel presies hoe sleg dit vir jou gesondheid is en dan op mediese gronde oortuig dat jy nog 10 jaar langer gaan leef as jy nou onmiddellik ophou rook en longkanker gaan vryspring.

  Hulle verswyg die feit dat die lug aan die rand so besoedel is dat mense wat nog nooit gerook het nie ook slagoffers van longkanker kan wees,soos deur my dokter bevestig.’n Man wat nie weet hoe ‘n sigaret lyk nie is op 62 aan longkanker dood.
  Rook is dus nie altyd die primêre oorsaak nie,dit kan ‘n bydraende faktor wees as dit oormatig beoefen word.

  Kyk nou hoe reageer Angus.Dit help nie om hom te probeer oortuig nie.Jy kan honderde kerevir hom sê,verduidelik dat net soos ons op ‘n wetenskaplike manier die Oerknalteorie,ontwikkel het en nog steeds aanvul, die Jode in ballingskap ook die oorsprongvan ons heelal, in gesprekke met die wat hul oorwin en weggevoer het,probeer oortuig het,dat daar net een oorsaak en gevolg was.

  Nie baie oorsake en gevolge soos wat ‘n mens in hul skeppingsverhale sou kon lees nie. Veronderstel nou ek sê vir Angus,jy is verkeerd, daar was nie net een Oerknal nie,maar sommer ‘n reeks in dieselfde sê maar nanosekonde.Jy kan seker wees dat hy sal sê dat geen wetenskaplike bewyse daarvoor bestaan nie.

  Dit is moeilik om enige ateïs te probeer oortuig want soos Faro van ouds is hul ‘harte verhard’ dus los ek dit maar hier.Hulle sal ook nooit hul Bybelkennis verbreed en webblaaie soos ‘Fact and faith’ besoek nie,want hul hou nie daarvan dat hul ‘wetenskaplike matjie’onder hul voete uitgetrek word nie en hul op hul blakers beland nie nie,dus bly hul kommentaar maar net soos dit is.

  Geseënde kersfees en voorspoedige nuwe jaar.

 • Beste Jan Rap,
  Dit wil my voorkom of jy lus is om die gesprek oor grammatika voort te sit. Op die oomblik is al grammatika waaraan ek kan dink, die helikoptervlug een van die dae oor die Drakensberge.Ek gaan plekke beloer waar my ou bene nie meer kan uitklouter nie.As ek terug is, kan ons die gesprek hervat ten spyte van Dirk Rigter se klagtes dat dit hom verveel. Hoop jy het so bietjie Chomsky bestudeer, dan kan ons onakademies oor hom gesels. So terloops, spelling het niks met grammatika te make nie.

 • Aan alle 'ateiste'. Wat my altyd verstom is die passie en soms ook naakte haat waarmee julle gewoonlik christene aanval en selfs uitkryt en beledig..! Hoekom...? Kan dit dalk toegeskryf word aan julle diep gewortelde, onderliggende, vretende onrus...iets soos: WAT as die christene reg is..?? Kan ook so verduidelik: as ek 'n volwasse persoon sou teekom wat nog in kersvader of groen mars-mannetjies glo sou ek regtig vaal vrede met hulle absurde sienings he en nie n oomblik van my kosbare tyd daaraan spandeer nie! Nou hoekom laat julle nie christene in vrede as dit dan so belaglik is nie...?

  Opgesom: sou julle (ateiste) reg wees...sou ek na my dood heeltemal 'oraait' wees...maar as ek (as gelowige) reg is...my mens, gaan jy eendag die verrassing van jou lewe kry...

 • Avatar
  Spook Speurder

  Is ‘n mens meer intelligent as ‘n by of ‘n bewer? Daar’s rede om nee te sê, maar dit kom uit die semantiek, want om heuning te maak of hout damme te bou kom van nature by die diere voor. Ons sou hul dmv die wetenskapskennis miskien kon na-aap, terwyl hulle nie vir ons kan na-aap nie. Ek vermoed dat die verskil tussen mense en diere regdeur plaasvind, tussen ‘n mens en enige en elke dier vanaf eensellige wesens af op.

  As Westerlinge het ons kontak met ou kennis verloor, kennis wat bv. net mondelings oorvertel is. Ons het ook vroeë geskrewe weergawes verloor toe die biblioteek van Alexandria getorch is. Gevolglik dink ons, mense was vantevore dommer as ons vandag, en van ons dink dis reg so want evolusie het ons in elk geval uit hoër, of verder, gevorderde ape voortgebring, dus had ons die laer intelligensie van ‘n aap, destyds.

  Ons het vandag mense wie uit beskawings kom wat baie duisende jare gelede lank al begin bestaan het en daarby het ons staaltjies wat ooreenstem uit verskeie oeroue en wydliggende beskawings soos Angus na verwys (Horus,Buddha, Krishna, Zarathustra, Dionysos,Thammuz, Hermes, Adonis), kulturele elemente, persona wat bv. met eienskappe van Jesus Christus ooreenstem. Dit dui op ‘n voor-postmodernistiese beskawing-van-gedagtes wat deur verskeie beskawings eg geag was. Dis belaglik om te dink in elke beskawing van toet het ‘n storieverteller, van fantasie of wetenskapfiksie dus, per ongeluk met dieselfde ingewikkelde gedagte vorendag gekom, of, dit dui op iets tot nou toe nie verklaar nie, iets oorkoepelends wat met gedagtes as ‘n veld te doen het. Beskawings, soos stamme vandag nog, moor mekaar uit, iets wat ons vandag in die algemeen rasioneel kan teenstaan en oor saamstem om die hele wêreld, om te verhoed. Daai oer gedagtes was oor iets anders, iets waarmee JC se missie te doen het en mense in die algemeen.

  Ek het net een van Richard Dawkins se boeke gelees (en dis nie die een wat Angus hier bo na verwys nie, maar eerder die ‘God Delusion’. Daarin het hy te vry met die statisiek omgegaan.) Dis jammer, tog kan ek oor die inhoud bespiegel. ‘n Gene bestaan buite sig op ‘n mikroskopiese vlak, onsigbaar tot die blote oog en sigbaar tot ‘n wetenskaplike instrument, sowel as daarmee manipuleerbaar. Dit bestaan fisies maar ek glo dis nie ‘n organiese wese wat ‘n bloed- senu- en spysverteringstelsel bevat nie, dis eerder ‘n boublok van sulkes as deel van sulkes se selle.

  Met die aap se verder gevorderde gedagtegang probeer die slim wtenskaplike ons nou oorreed om hom te glo, maar sy argument, soos deur die boek se naam voorgestel, maak vir my nie sin nie. Eerstens het ‘n geen nie ‘n brein nie so dit kan nie beplanning doen nie. Tweedens het dit nie ‘n hart nie so dit kan nie omgee nie. Derdens, gegewe dit het ander genoegsame, seker maar buite- of bo- of onder- natuurlike intelligensie om wel te beplan en selfsugtig te kan voel, dan sou dit nie van homself of haarself ‘n mens gemaak het nie, soos hier onder verduidelik.

  Vandag vertel ons mense vernietigend van so ‘n aard is dat ons die aarde gaan vernietig. Dit sou beteken die selfsugtige gene is eintlik op ‘n selfmoord missie. Kom ons sê die gene kon nie so ver vooruit sien nie, of, iets, in die gazillejoene interaksies van onbeplande per ongeluksaamgestelde ontwikkelingsreaksies, het skeefgeloop. Hoe dit ook al sy, nou het die gene haar, of sy, nie-selfsugtige skepsel se hulp nodig om haar van haarself te red, as sy wil voortbestaan, wat Richard D sê sy wel wil.

  Onselfsugtig, want, nou moet ons vrylik kies om van ons natuurlike pad af te wyk en ons elkeen se gene se brouwerke herstel. Dit veroorsaak sekerlik geweldige interne konflik en konstante stres. Dit plaas jou in ‘n posisie van vyandskap teenoor jou self, dis nou met jou geen, se liggaam, want volgens ons is ons bloot liggaam, of dit plaas jou in vyandskap teenoor jou skepper, die Groot Geen. Geen het jou en my dus, as die se skepsels, ‘n kanker geskep.

  As die geen se intelligensie nie bonatuurlik is nie, waar is dit dan? Dit kan tog nie soos ‘n dier s’n ‘n instink wees nie want miere maak nie heuning of papier nie. Elke wonderlike dier is so bestaande uit limiete tot afsterwing, maar ‘n geen is aanpasbaar en tot enigeiets in staat en swaai die stokkie, of hoe?

  Die daad van die Rooms-Katolieke kerk in 325 is belangrik en verg aandag en verklaring, dus is ek bly dat jy daarna verwys. Ek maak ook foute soos Alexander ipv was dit Constantine? Dis baie interressant wat jy daar na verwys, oor Jesus. Ek sou graag kom saam krismiskêrels sing Angus. Vrede op aarde tussen mense van welbehae, maar nice wees? Daaroor krap ek kop. Hopelik sal my kop oopgaan. Of is dit so eenvoudig soos ‘keep it simple stupid’? Maar wat is dan eenvoudig eenvoudig? Hoe kan jy met jouself gesprek voer waar geen by betrokke is nie, wat nog te sê verbeeldingsondersoek? Of het die geen dan verbeelding ook en dink nie alleen in terme van memes nie en gesels daarby saam? Eers moes ek glo dis nie ek wat dink nie maar my brein, nou moet ek glo dis eerder ... ‘n geen, of ‘n Geen? Dit laat my dink gene het met stam selle uit te make, en met onderhoud.

  Hiers iewers ‘n wonderlike metafoor met lekker alliterasie daarby, seker, oor ‘n kroeg waar ‘n geen by instap en sê: ” ”

 • Danie E, jy som dit reg op. Ek stem heeltemal met jou saam. Die ongelowiges, atïeste, anti-Christe, heidene en wat ook al is erg onrustig. Iemand het iewers op 'n muur gskryf, "as jy nie aan Jesus Christus jou verlosser glo nie nie, moet jy nie eendag tot sterwe kom nie." Surprise surprise. Gelowiges en ongelowiges. Party se surprise gaan aangenamer as die ander een s'n wees.

 • ’n Mens hoef nie sover op die onderwerp in te gaan om by die kern uit te kom nie.
  En die kern is wat die kerk en my Pa veral ontken het en vermy het. Ons as mens het dieselfde biologiese onderbou as al die ander primate wat al hierdie planet bewandel en bewoon het.

  Definisie gewys is ons: “a member of the most developed and intelligent group of mammals, including humans, monkeys, and apes”. Daar is dit, so eenvoudig soos dit. Daarom deel ons tot soveel as 97% vans ons DNS met ons neefs die Sjimpansee.

  Ons voorouers was ook nie kieskeurig in die keuse van bedmaats nie en is daar van on swat tot soveel as 3% van die uitgestorwe Neanderdal se gene in ons ronddra.

  Dit is hierdie biologiese erfenis wat ons as mens tot dierlike optrede instaat stel of ons nou daarvan hou of nie. Ons beheer die planet omdat ons hoer vlakke van inteligensie het as al die ander primate.

  Dit stel ons instaat om probleme op te los,die wetenskap te bemeester en ons omgewing te verken soos geen ander primaat voor ons dit kon doen nie. Wat het dan gebeur wat ons anders maak?

  ’n Antwoord lê in die paradysverhaal. Ek haal solank my sambreel uit om my te beskerm teen die stortvloed kritiek wat dit gaan ontlok.

  In Genesis 2 lees ek:
  “6 ’n Mistigheid het later vanuit die dieptes van die aarde opgekom en die grond natgemaak. 7 Toe het die Here God van die aarde se bogrond gevat en ’n mens daarvan gemaak. Hy het ook sy asem in die mens se neusgate geblaas en die mens het begin leef.”

  Ons weet dat ons Skepper nie ‘n mens is nie en afhanklik van suurstof is, wat eers later in die Sy skepping ontstaan het. God se asem is nie suurstof nie. Ons as mense gebruik ander metodes om babas wat sukkel om te leef aan die gang te kry.

  Ons as mense het begin leef toe ons bewus geword het van die wonder van die skepping, die natuur waarin ons leef en die besef tot ons deurgedring het dat ons bestaan afhanklik was van iets wat buite ons begrip en verstand val.

  Die rudimentêre begrip is by alle volke aanwesig in een of ander vorm. Dit het konkreet, sigbaar geword in die koms van Jesus Christus wat in menslike vorm sy verskyningop aarde gemaak het en tussen ons kom woon het.

  Daar kon geen groter vernedering vir ons Skepper gewees het as om die vorm van ‘n primaat aante neem.’n Vorm wat deur bestuur van van eenvoudig tot sy huidige vorm ontwikkel het om dit wat onbegryplik was vir ons menslike verstand aan ons te openbaar.

  Ja, daar is ‘n lewe na ons aardse lewe vir elkeen wat Hom as sy enigste Verlosser en Saligmaker aanneem. Dit is die moeilikste stap in ons lewe om te neem, want ons is aarde gebonde. Uit hierdie planet keer ons biologiese liggame terug tot die planet om weereens een met dit te word.Stof tot stof.

  En wat nou van ons siel? Die sg onsterflike deel waarvan ons niks weet nie. Ons bwussyn lê in ons brein, die versamelplek van kennis en gedagtes.Dit is alles inligting en on sweet dat inligting nooit vergaan nie, maar net verlore raak.
  As dit nie so was nie hoe sou ek of enige ander mens verantwoording kon doen oor ons lewe op aarde as ons nie weet waaroor dit gaan nie? Hoe sou ons geweet het wie Jesus is, ons Verlosser en advokaat is?

  In Adam, Eve and Evolution verklaar die Rooms Katolieke kerk in 2004:” So whether the human body was specially created or developed, we are required to hold as a matter of Catholic faith that the human soul is specially created; it did not evolve, and it is not inherited from our parents, as our bodies are.”

  Dit is deel van die groot geheim van ons Skepper. Al wat ek as eenvoudige mens weet, dat ‘n siel sonder kennis,sonder inligting nooit die volgende vrae kan beantwoord tydens die wederopstanding.

  In Mat 25. Lees ek (nog ‘n preek vir jou Angus).
  Die Regter sê: wie my vriende gehelp het, het My gehelp

  31“Wanneer die Seun van God kom, sal almal sien hoe belangrik Hy is. Al sy engele sal saam met Hom kom. Hy sal op die troon gaan sit waar net die belangrikste Een, die Koning self, mag sit.

  32Dan sal al die mense voor Hom bymekaargebring word. Hy sal die mense in twee groepe verdeel, soos ’n skaapwagter bokke en skape van mekaar skei.

  33Hy sal die een groep regs van Hom laat staan en die ander groep aan sy linkerkant.

  34“Die Koning sal dan na die mense regs van Hom draai. ‘Staan nader, want my Vader is baie tevrede met julle. Heel van die begin af het Hy die hemel vir mense soos julle reggemaak. Hy wil hê dat julle dit saam met Hom moet kom geniet. Maar weet julle waarom God so tevrede met julle is?

  35Laat Ek julle vertel. Ek het niks gehad om te eet nie, maar julle het My kos gegee. Toe Ek dors was, was julle daar met ’n glas water. Toe Ek nog vir julle ’n onbekende was, het julle My al in julle huise verwelkom en selfs slaapplek gegee.

  36Julle het vir My klere gegee toe Ek niks gehad het om aan te trek nie. Op my siekbed het julle My geduldig versorg. Toe Ek in die tronk beland het, het julle julle nie vir My geskaam nie, maar vir My kom kuier.’

  37“Die mense wat reg gelewe het, onderbreek Hom: ‘Here, wag so ’n bietjie. Waarvan praat U?

  38 Wanneer het ons U kos gegee toe U honger was of ’n glas water toe U dors was? Ons kan nie onthou dat ons ooit vir U klere of blyplek gegee het nie. Help ons, asseblief, ons verstaan nie mooi nie.

  39 Wanneer was U siek of in die tronk en het ons U gehelp?’

  40 “Die Koning op die troon antwoord: ‘Wil julle regtig weet wanneer julle hierdie dinge vir My gedoen het? Luister dan goed: elke glas water of stukkie brood wat julle aan ’n broer van My gegee het, het julle eintlik aan My gegee. Wie my vriende help, al is hulle hoe onbelangrik, help My.’

  41 “Die Koning sal dan na die groep aan sy linkerkant draai. ‘Trap! Weg voor My! God wil niks met julle te doen hê nie! Die hel wag vir julle. God het dit spesiaal reggemaak vir die duiwel en al sy helpers. Wil julle weet waarom?

  42 Toe Ek so gesmag het na ’n stukkie brood, wou julle nie eens vir My ’n krummeltjie gee nie. Julle wou My nie ’n druppel water gee toe Ek dors was nie.

  43 Julle wou My nie in julle huise ontvang toe Ek vir julle nog vreemd was nie. Klere wou julle nie vir My gee nie, selfs toe Ek nie ’n draad klere gehad het om aan te trek nie. So kan Ek aanhou. Ek was siek en in die tronk, maar julle het niks tyd vir My oorgehad nie.’

  44 “Vinnig vra hulle: ‘Here, ons verstaan nie wat U bedoel nie. Sê vir ons, wanneer het al hierdie dinge gebeur? Gee vir ons een voorbeeld van wanneer U honger of dors of kaal of siek of in die tronk was of waar U vreemd en alleen tussen ons was en ons U nie wou help nie.’

  45 “Hy sê: ‘Luister nou mooi. As julle een van my vriende, al lyk hy vir julle ook hoe onbelangrik, met ’n glas water of ’n stukkie brood of ’n besoek in nood gehelp het, het julle My so gehelp. Ek herhaal, wie my vriende help, help My.’

  46 “Al hierdie mense wat so verkeerd lewe, sal gestraf word. En die hel sal nie speletjies wees nie en vir altyd duur. Maar die mense wat reg lewe, sal vir ewig saam met God leef.”

  En wat doen die ateïs? Hy sê maak toe die Bybel,dit is ‘n pot snot.Weg met godsdiens in die skole. Luister na ons, ons weet beter as julle kastige Skepper.So word die Bybel bewaarheid.
  Dit openbaar die volgende: Die teenstander van God beter bekend as Satan, was ‘n mense moordenaar van die begin af, want hy maak mense geestelik dood en so heers die vleeslike oor die geestelike.

  En as jy dit nie glo nie, gaan staan voor die spiel en maak jou mond oop en as jy skrik vir die aap wat jou aanstaar draai die spieël om, soos jy die Bybel toemaak.

 • Avatar
  Hans Richardt

  Ek dink die lewe is saai, sonder godsdiens. Ja, daar is 'n paar kinkels in die storielyne, maar op 'n manier ook raaklyne tussen godsdienste. Party messelaars glo in 'n universele skepper. Êrens in hierdie heelal is kragte wat almal wil probeer verstaan en almal het hul eie manier om sin te probeer maak uit die chaos van orde. Almal het nie dieselfde tipe humorsin nie, want alle mense is nie werklik gelyk nie.

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  Ek dink nie dit is nodig om die Bybel so breedvoerig hier aan te haal nie. Ons kan almal tot 'n mate lees. Die Christelike geloof is vir baie eeue met geweld afgedwing, ook hier in Suid-Afrika. Tot onlangs nog was die drie Afrikaanse susterskerke jou kortpad na voorspoed in die samelewing. Daarom moet jy maar weer mooi gaan dink oor jou opmerkings, Danie E. Daar is goeie redes hoekom so baie mense gewalg word deur godsdiens. Veral wanneer hulle besef hoeveel van hulle tyd in die lewe daarop gemors was.

  Ek dink ook nie die Bybel is 'n "pot snot" nie. Maar ek aanbid nie boeke nie. Ek verbeel my nie boeke wat deur mense geskryf is, is een of ander god se "woord" nie.

 • Beste Barend

  Sjoe, boeke aanbid? Is die Bybel deur mense geskryf? Ongetwyfeld. Wat maak die Bybel nou anders as al die ander boeke wat jy al gelees het? Die Bybel is nie een boek nie - dit is eintlik ‘n kleine biblioteek.

  Ek het al die volgende daaroor elders geskryf:

  “Die Bybel is ’n besondere boek, eintlik ’n versameling van boeke. Huidige skrywers doen deeglik navorsing oor hul onderwerp en dit neem soms jare van skryf en herskryf voordat boeke gedruk word en op die rak te koop geplaas word.

  Die Bybel bevat 66 boeke, 39 in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament. Die Katolieke het egter 46 boeke in die Ou Testament. Die Jode het 24 boeke in die Ou Testament omdat hul die 12 kleiner profete as een boek beskou.

  Die woord Bybel is afgelei van die Egiptiese woord vir perkament ’byblos’. Die Grieke het die woord ‘biblios’ gebruik, boeke of rolle, wat daarna in Latyn vertaal is as ‘biblia’ boek. Die bybel is egter meer as een boek. Dit is ’n ‘at biblia,’ ‘die boeke’. Net soos in ’n biblioteek kry ’n mens ’n verskeidenheid van boeke, prosa, digkuns, liedere, gebede, geskiedenis, volksoorleweringe, sages, wysheid, briewe, gelykenisse, spreuke, profesieë, ens.

  ’n Mens kan maar sê dat die Ou Testament die Hebreeuse geskrifte is en die Nuwe Testament die geskrifte van die Christene. Die woord testament het ’n ander betekenis en is nie ’n wettige dokument van hoe ’n mens oor jou aardse goedere beskik nie.

  Dit is afgelei van die Latynse woord ‘testamentum’ wat ’n vertaling is vir die Hebreeuse woord ‘verbond’, ‘berith’. ’n Verbond is ’n ooreenkoms tussen twee partye. Hier tussen God en die mense van God. As jy glo dat God nie bestaan nie kan daar ook nie ’n oorkoms wees nie.”

  Die Bybel het oor ’n lang tydperk van sowat 2000 jaar tot stand gekom. Wat die Bybel besonders maak, is die openbaringe wat daarin vervat is. Die Christendom is saam met die Jodedom en Islam openbaringsgodsdienste.

  In die Christendom sê ons God het Hom deur Jesus Christus aan die mens kom openbaar. Dit is hoekom ons Christene genoem word, want Christene is volgelinge van Jesus.

  Dat die Christendom misbruik is vir eie gewin en doeleindes is waar, maar dit neem nie Jesus Christus weg nie, behalwe as jy sê Hy het nie bestaan nie.”

 • Avatar
  Mejuffrou Bangbroekie

  Dis nou wragtag die grootse spul tjol wat ek gelees het. Tipiese 'kliek-aas'. Ek dog ek gaan nou vir 'n slag behoorlike boere-ateïsme lees. Uiteindelik.

  Aangesien dit nog nie eens bewys is dat Jesus bestaan het nie, kan mens dieselfde argument maak vir Superman, of beter, Captain Marvel. So wat op aarde maak Jesus so spesiaal as dit nie uit a teïstiese perspektief beredeneer word nie?

  Maar ek gee die skrywer wel ekstra punte vir probeer om die deur so bietjie oop te skuif vir andersdenkende Afrikananerwees as wat nou al dekades op ons afgedwing word. Welgepoog! 😉

 • Geagte mejuffrou Bangbroekie,
  Trek asseblief jou ou bangbroekie uit, smyt dit weg en lees oopoog met altwee oë. Die Jesus wat ek van praat, is daai ou wat 'n karakter is in die mitologiese verhaal wat jy in die Nuwe Testament kry -- nie die Jesus wat die Christene aanbid en nou op wonderbaarlike wyse drie-enig in die hemel sit nie. Die Jesus in die storie is my hero, want hy kan water in wyn verander, en sommer daarop loop ook. As hy vandag werklik sou gelewe het, was hy sweerlik 'n ateïs.
  Groete,
  Vreeslose Angus

 • Beste Reusedwerg,
  Ek ken 'n ou oom wat kruisbande, sowel as 'n gordel dra om seker te maak dat sy broek nie afval nie. Jy waag ook nie kanse om in die hemel te kom nie. Sê nie veel vir jou geloof en jou liefde vir jou god nie.

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  Vertel my tog net iets nuut en interessant FC Boot. Die hele wêreld weet al dat die Bybel uit 66 boeke bestaan. Dis ou nuus. Die Protestante baseer ook hulle geloof op die Bybel. Dit word die "sola scriptura" beginsel genoem. Vandaar my opmerking dat die Bybel basies aanbid word in die kerke. Die Bybel is mos verhewe bo enige kritiek. Ontstaan daar enige probleem, dan word die "fout" gesoek by die mens se interpretasie van die Bybel, en nie by die Bybel self nie. O nee, want die is mos god se 'Woord.

  Die Byblos waarvan jy praat was 'n stad in Libanon. 'n Hawestad. Ek glo ook nie vir een oomblik dat die Bybel oor 'n tydperk van 2000 jaar geskryf is nie. Dit is veel eerder oor 1500 jaar geskryf, en dis steeds 'n liberale skatting. Dis ook nie boeke wat 100 % histories akkuraat is nie, en nog minder die volledige storie van die Israeliete vertel. Inteendeel probeer die Bybel die skrywers daarvan se beeld maar baie blink politoer, soos die maar met die dinge gaan.

  Miskien die verspotte ding wat jy kwytraak is dat Christene volgelinge van Jesus is. Jesus was nie eens 'n Christen nie. Hy is gebore en het gesterf as 'n Jood. Die sogenaamde Jesus wat die Christendom volg, is 'n fiktiewe kerkweergawe, 'n triniteit Jesus, wat homself aanbid.

 • Mejuffrou Bangbroekie,
  Ek sien nou eers jou briefie anders het ek al lankal kommentaar gelewer.
  Eventwil, die andersdenkende Afrikaner was gewees; hy is nou 'n kuddedier soos die omhelsing van die Nuwe! Verbeterde! Suid-Afrika getuig. En hy word erger soos duidelik blyk uit sy gedienstige aanvaarding van die propaganda van RSG en KykNet. Om die waarheid te sê; lyk my hy (die 'andersdenkende' Afrikaner waarvan jy praat wat jou natuurlik insluit) weet nie eers hy word gebreinspoel nie.
  Groetnis
  Jan Rap

 • Kyk dis nou maar so. Dit is die maklikste ding op aarde is om agter ‘n rekenaar of wat jy ook al gebruik om kommentaar te lewer onder veilige omstandighede en dan vreeslik ingelig en geleerd te klink, sonder om eers die omstandighede waaronder die Bybel en dan veral die nuwe testament geskryf is in ag te neem.

  As ‘n mens bv kyk na die omstandighede waaronder die Evangelies geskryf is,is dit werklik ‘n wonderwerk dat enigiets behoue gebly he.

  Enigiemand wat dink dat skrywers van die tyd vrylik toegang tot mekaar en biblioteke gehad het, weet met alle respek nie waarvan hul praat nie. Lewe in die antieke wêreld was allesbehalwe ‘n piekniek.

  Gemiddelde verwagte lewensduur is beraam op so laag as 35 jaar.(So terloops die gemiddelde verwagte lewensduur in die VSA in die jaar 1900 was 46 vir mans en 48 vir vroue.)

  Daar is min besonderhede oor hou oud elke apostel geword het en inligting oor hoe presies hul dood is skaars.

  Die Boodskap wat hul verkondig het was meer belangrik as hul persoonlike lewe en sterwe.Dit is die kern van die evangelieverkondiging .Die mens moet verdwyn sodat Christus as Verlosser en Saligmaker kan na vore tree.

  Die Bybel is beskikbaar in 500 tale en en daar is nie net miljoene maar biljoene Bybels gedruk en verkoop.So verskonings raak al hoe minder.Die wat lees en wegstap moet maar eers die Gelykenis van die saaier lees.

  Kyk ‘n mens na vandag se mense is dit opmerklik dat soos die wetenskap (ontdekkings) vorder is daar alhoemeer ‘n gees van ‘entitlement ‘(die reg tot iets),die reg om mens te wees op hierdie planeet word min aandag gegee aan die wonderwerk daaraan verbonde.

  Dit neem en oorweeg glad nie eers die wonderwerk van ons onstaan op ons planeet,waarvan die omstandighede so uniek is dat daar al bevind is,dat sou ‘n mens die ganse Amerika met muntstukke bedek en ‘n berg tot die maan bou en dan een munstuk soek vind wat verskil van al die ander die kans feitlik nul is,dat jy dit gaan vind.

  En nieteenstaande dit word die mens ontbloot as die grootste verwoester van die planeet aarde.En dit van die mens wat niks bygedra het tot sy ontstaan is die die toppunt mi van arrogansie.

  Dit kan vergelyk word met AI wat vir die mens sê "staan op ,ek wil op jou stoel kom sit,want dit is tyd vir ‘n nuwe begin".

 • Beste Barend
  Jy vergeet van die gaping tussen die ou en nuwe testament van ongeveer 400 jaar. Dus het die Bybel tot stand gekom oor ’n tydperk van ongeveer 2000 jaar.

  Dit is nou nie dat daar niks geskryf is nie. Die boeke wat wel geskryf is is beskou as Apocrypha. Dit word soos volg in Encyclopaedia Britannica omskryf: “Alternative Titles: Old Testament Apocrypha, deuterocanonical book
  Apocrypha, (from Greek apokryptein, ‘to hide away’), in biblical literature, works outside an accepted canon of scripture. The history of the term’s usage indicates that it referred to a body of esoteric writings that were at first prized, later tolerated, and finally excluded. In its broadest sense apocrypha has come to mean any writings of dubious authority.

  “There are several levels of dubiety within the general concept of apocryphal works in Judeo-Christian biblical writings. Apocrypha per se are outside the canon, not considered divinely inspired but regarded as worthy of study by the faithful. Pseudepigrapha are spurious works ostensibly written by a biblical figure. Deuterocanonical works are those that are accepted in one canon but not in all.

  “At the time when Greek was the common spoken language in the Mediterranean region, the Old Testament — the Hebrew Bible — was incomprehensible to most of the population. For this reason, Jewish scholars produced the Septuagint, a translation of the Old Testament books from various Hebrew texts, along with fragments in Aramaic, into Greek. That version incorporated a number of works that later, non-Hellenistic Jewish scholarship at the Council of Jamnia (AD 90) identified as being outside the authentic Hebrew canon. The Talmud separates these works as Sefarim Hizonim (Extraneous Books).

  “The Septuagint was an important basis for St. Jerome’s translation of the Old Testament into Latin for the Vulgate Bible; and, although he had doubts about the authenticity of some of the apocryphal works that it contained (he was the first to employ the word apocrypha in the sense of “noncanonical”), he was overruled, and most of them were included in the Vulgate. On April 8, 1546, the Council of Trent declared the canonicity of nearly the entire Vulgate, excluding only the Third and Fourth Books of Maccabees, the Prayer of Manasseh, Psalm 151, and the First and Second Books of Esdras. Eastern Christendom, meanwhile, had accepted some of the Old Testament apocrypha—Tobit, Judith, the Wisdom of Solomon, and Ecclesiasticus (Wisdom of Jesus the Son of Sirach)— but rejected the rest.”

  Ai Barend, dink jy mense sou Afrikaners genoem word as die kontinent Afrika nie bestaan het nie? Moenie soos Angus val onder die mense wat ’n ateïs historikus beskryf het: “The proponents of the Jesus Myth hypothesis are almost exclusively amateurs with an ideological axe to grind and their position is and will almost certainly remain on the outer fringe of theories about the origins of Christianity.”

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  Ai FC, ek pleit en smeek opnuut, ek doen 'n ernstige beroep op jou om vir my iets te vertel wat ek nog nie voorheen gehoor het nie.

  Rakende die Bybel, wanneer het die ou koninkrykie van David bestaan? Sover ek weet was dit so 1000 jaar voor die jaar nul, oftewel 1000 voor Christus, soos die oumense sou gepraat het. Die laaste boeke van die sogenaamde nuwe testament is geskryf in die tweede eeu. Nou die Bybel, die sogenaamde ou testament, is maar in daai jare van koning David aanmekaar gelas. Hier en daar is 'n bokwagter se gedig of liedjie of kampvuurstaaltjie bygelas. Altesaam is dit maar so 1500 jaar se sprokies wat aanmekaargelas was. Dis alles deur mense gedoen. Daar was geen opperwese betrokke nie.

  Die apokriewe, ag ja. Van hulle is uitgelaat weens politieke redes. Die Jodendom wou nie he hulle nasionalisme moes gevaarlik vertoon vir die owerhede nie. So is Makabeers uit die kanon gelaat. Elke sekte het sy eie ou kanon ja, want mense kies mos die goed, daar het jy dit nogals in die kol.

  Ek weet nie wat jy verstaan onder die "Jesus Myth" nie. Vir sommige is dit Jesus wat nooit bestaan het nie. Ek weet net daar is baie Jesusse. Hoe meer mense hoe meer interpretasies (Het god daarmee rekening gehou dat mense Sy boek verskillend sal lees en interpreteer???). Die kerk het 'n Jesus. Hy is deel van 'n triniteit en het nog altyd bestaan. Die Bybel het verskillende Jesusse. Paulus se Jesus en die evangelieskrywers se Jesusse. En dan is daar die karakters waarop hierdie verhale gebou is, wat ek vermoed wel 'n soort historiese basis het. Maar ek heeltemal gemaklik met die opmerking dat Jesus 'n fabrikasie is.

 • Beste Barend

  Ek weet nie watter bronne jy raadpleeg nie om sulke snert aanmekaar te las nie.
  'n Goeie begin is om 'n Boek soos bv A History of Christianity deur Owen Chadwick te lees, want dit is duidelik jy het geen benul waarvan jy praat nie.

  Die jaar 0 v.C. is nie vir die Gregoriaanse kalender of vir sy voorganger, die Juliaanse kalender gedefinieer nie. As jy dit geweet het sou jy nie van die jaar nul in die opsig geskryf het nie.

  Dit is duidelik dat jy nie eers die moeite gedoen het om die bronne wat ek in die verby gaan genoem het te raad pleeg nie en sommer 'n pot snot aanmekaar getimmer het.

  Jy raak regtig 'n verleentheid op LitNet.

 • Beste Jan Rap,
  My besoek aan die Drakensberge was heel aangenaam, behalwe vir die wolkmassa wat vanaf die see oor die hele Natal gelê het. My helikoptervriend wou wag vir sonskyn, maar bel my een oggend: hy gaan vlieg. Ek sluk toe inderhaas my weetbix, spring in my klere en skoene, en vergeet my kamera. Gelukkig was my selfoon in my broeksak, en kon ek 'n paar foto's neem -- nie te goed nie, want ek en die ding was nog nooit maats nie. Ek het 'n taamlike een geneem toe ons tussen Cathkin en Champagne Castle opgevlieg het, met Monk's Cowl so in die middel. Ek het na die hut gesoek waar ek menige nagte in die verlede in geslaap het, maar kon dit nie sien nie. My ou vriend het nie kans gesien om op Champagne te land nie, toe drink ons dit maar op een van die voetheuwels (Little Berg). Ai, tog! vir bene om weer 20 km te kan stap met 'n rugsak vol kos.
  Groete,
  Angus

 • Beste FC Boot,
  Dis 'n ou truuk van Christengelowiges om te maak asof hulle ateïste is, en dan skryf hulle iets wat so reg in die kraal van Christenlesers is. Natuurlik bestaan daar 'n karakter soos Jesus. Hy is dan die hoofkarakter in die Nuwe Testament. Heel waarskynlik is die verhaal ook gegrond op 'n ware karakter, met so 'n klompie stertjies natuurlik aangelas soos sy waterstorietjies, en sy rondritsery met die duiwel in die woestyn, en nog baie ander. Hy is egter nie 'n historiese figuur, soos bv Julius Caesar nie wat ook na sy dood 'n god geword het, met 'n aardse moeder en goddelike pa en al. Net soos Hercules, en Tarzan, en Simson, is Jesus 'n fiktiewe karakter.

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  FC ja inderdaad bestaan die jaar nul glad nie. Maar dit maak geen verskil aan die ouderdom van die Bybel nie. Die Israeliete het die Bybel saamgeflans uit die storieboeke van hulle twee koninkrykies noord en suid, en 'n voortdurende stryd gehad om die volk verenig te hou. Trouens, hulle kon nie juis daarin slaag nie. Daarom kan mens dit sê, die Bybel vertel nie eens die volle verhaal van Israel nie. Nog minder vertel dit die volle verhaal van die ontstaan van die mensdom en die heelal. En die gode wat in die Bybel voorkom is net so verdag soos die stories.

 • Beste Angus
  Moenie in ontkenning lewe nie-aanvaar dit, jy word oud. En so word die natuur wat jy gedink het jy oorwin het weer jou baas tot die dag wat dit wat in die Bybel geskryf is, waar word. Gen 3-vers 19:
  "19 Met sweet en met harde werk sal jy ’n lewe uit die grond moet maak. So sal jy moet aanhou totdat jy dood is, totdat jy geword het soos die stof waaruit jy gemaak is. Onthou, jy is van stof gemaak en eendag sal jy ook maar weer net stof word.”

  Lekker dag!

 • Beste Angus
  Ek's bly jou helikopterrit was 'n sukses. Klink vir my na 'n fees. Was dit 'n item op jou bucket list of het die geleentheid hom sommer net uit die bloute voorgedoen?
  Groetnis

 • Beste Jan Rap,
  Wat van lepelindiedaksteeklys? Dit lyk my so, want ek sal nooit weer die stap-en-klouter kan maak nie. Ek het al 'n paar keer vantevore ook gevlieg. Een keer het ek omgedraai en my geld gaan terugvra toe twee medepassasiers voor my eers gebid het voor hulle ingeklim het.
  Groete,
  Angus

 • Beste FC Boot,
  Ja, ek van stof gemaak, maar ek moet jou sê, dis prima-stof so oor die miljoene jare deur evolusie bymekaar gemaak. Nie stof wat so sjoef-sjaf deur 'n god bymekaargekrap en binne 'n jap-trap aanmekaar gesmeer is nie; en ek het nog al my ribbebene.

 • Beste Barend
  Dit gaan mos nie in die Bybel oor die geskiedenis van Israel nie en die Bybel is mos ook nie 'n wetenskaplike handboek nie.

  Die Bybel is mos nie dadelik neergeskryf nie. Boeke het eers in 'volksmond' geleef en is oorvertel totdat dit neergeskryf is,soos ons dit het. Daarom moet 'n mens die Bybel lees in konteks, of dit nou literêre -kultuur of historiese konteks is.

  Toe die Jode in ballingskap weggevoer is en hulle in Babel beland het hul te staan gekom vir 'n magtige kultuur, waarin beelde en geboue jou oordonder het net soos die reuse beelde van Faros en die tempels dit voorheen gedoen het.

  Hulle hoor van die baie teorieë oor hoe die wêreld en alles wat daarin is ontstaan het. Baie gode, dikwels in stryd met ander. Die Jode daarteen gebruik voorbeelde uit die natuur en stel daarteen een heelal-een oorsaak.

  Omdat hul die oorsaak tot die onstaan buite hul begripsvermoë stel maak hul gebruik van talle byvoeglike naamwoorde sonder om die 'naam' te gebruik,want hul was terdeë bewus van die boodskap aan Moses, dat niemand God kan sien en bly lewe nie.

 • En Angus :
  het nog al sy ribbebene!
  Eienaardig dat al wat nasie en kultuur op aarde is, 'n oog op 'n bonatuurlike wese het.
  Wonder hoekom.

 • Beste Angus
  Lepelindiedaksteeklys is beslis baie beter, dankie.
  As daardie helikopter 'n noodlanding moes maak het jy ook gebid, ek kan jou verseker.
  Wat jou antwoord aan FC Boot betref; jy moenie alles letterlik vertolk nie.
  Groetnis
  Jan Rap

 • Angus hallo,

  "Het religie dit nie reggekry om die mensdom te laat glo in pratende slange, bome en diere nie? Het religie dit nie reggekry om almal te laat glo aan wilde diere wat ewe mak Noag se ark binnestap nie?"

  Ek klim laat in die gesprek in, jou tong innie-kies skrywe is net puik.

 • Dankie, tog! Leens! Uiteindelik darem iemand wat my skrywe gelees het. Ek sal graag meer van jou wil hoor. Moenie uitklim uit die gesprek nie.
  Groete,
  Angus

 • Ai ou Leens,
  jy vat Angus liederlik in die gesig. Sy skrywes, gedagtes, oortuigings en idees hierbo is nie vir hom "tong innie-kies" nie. Hy is 'n oortuigde en hardgebakte ateïs. Of glo jy nie dat iemand soos hy kan wees nie.

 • Ek is self 'n bloed ateïs en die gedeelte van van net religie kan mense oortuig dat als nice is... (want dis absurd) gaan nog lank in my kop draai. Dalk het ek dit verkeerd verstaan, my raam like dit net!

  Ek is Christen grootgemaak en daar is steeds dinge wat ek doen wat "christelik" is, bv ek vrek oor X-mas songs! Dis omtrent al wanneer ek my voete in 'n kerk sit, en hoop ek slaan nie aan die brand nie. Ek respekteer die seer van gelowiges in teleurstellings, want die selfverwyt is groot. Iewers is ek ook seker dan 'n Christen-Ateïs... sekere gewoontes sonder om te glo.

  Dis baie bevrydend om te leef sonder die doodstraf op die tafel.

 • Angus, Leens
  As jy tussen Christene gebore is en grootword hang jy die Christelike geloof aan, as jy tussen Islamiete gebore is hang jy die Islamietiese geloof aan en so ook wat betref Hindoes, Boeddhiste, Zen-aanhangers ens. Indien jy iewers in Bongoboengoe gebore is aanbid jy waarskynlik 'n krokodil, luislang of boom met 'n verdikte stam.
  Die punt is van die vroegste tye af besef die mens daar is iets hoër en meer as hy. Indien enigiemand verwys na hierbo daardie geloof of oortuiging verlaat het hy dit gedoen uit hoofde van sy redenasievermoë. Hy't die hele storie analiseer en tot die gevolgtrekking gekom dat alles 'n klomp tjol is; daar is niks of niemand hoër as hy nie.
  Die vraag is, is sy redenasievermoë genoeg, selfs al is sy IK 180, of 206, of 100, of 280? Selfs met 'n IK van 206 is dit moeilik om sekere begrippe in, sê kwantumfisika, te verstaan en tog is hierdie ou bereid om te verklaar dat Christina, Islamiete, Boeddhiste ens die kat aan die bal beet het.
  Klink bietjie arrogant vir my.
  Groetnis
  Jan Rap

 • Ek vermoed my kommentaar moet of nog goedgekeur word, of is dalk onvanpas. Ek stem nie met als saam nie, maar kon so baie uit dit vat. My opinie is soos my Pa s'n. Oom Giel reken die mensdom is redelik in sy kas in as religie weggevat word. Eenvoudig omdat mense nog nie vir hulself kan dink wat is reg en wat is verkeerd nie. Hou aan skryf.... dalk kry ek ook die moed om tussen die Bastion belese mense my idees te skryf wat vrot van taalfoute.

 • FC Boot
  Hoe lank het die god alleen in die donker gesit voor die verveeldheid hom gedwing het om sy magic uit te stal en n son en modderman te maak?

 • Beste Jan Rap,
  Hierdie ou het in der ewigheid nog nooit beweer dat enige gelowige van watter aard ook al, die kat aan die wat ookal beet het nie. Eintlik voel hierdie ou vere waar enige gelowige watter kat ookal waar beet het. Jarelank moes ek en ander ongelowiges maar in die kas wegkruip, en vir oorlewing met die bybel en skreebybel onder die arm natgesweet by die kerk aankom.
  Hoe ek ookal probeer, ek kan nie aan gode en bonatuurlikhede glo nie. Ek sal sommer nou 'n gelowige christen word, as iemand my kan bewys dat die bonatuurlike bestaan. Intussen geniet ek die debat/gekorswel/gestryery/twakpratery tussen geloof en ongeloof.

 • Kan die ateïste my sê hoe het lewe ontstaan. Daai eerste lewendige sel? Kan wetenskaplikes dit naboots? Is dit dalk 'n bewys dat daar tog 'n God is?

 • Meeste gee my die "jy sal weet"... nee, ek weet nie. Mense is gemaak om te weet, nie om te glo nie. Ek sal die eerste een wees om op my knieê te val indien daar bewyse is. Tot dan, probeer ek net damn nice wees wat baie nog kan aanleer. Ek is meestal aangeval deur Christene en verdoem. Een wou selfs my Bybels kom haal, maar dis myne ... elke boek is myne. Punt!

 • Beste Jyspeelseker en Barend van der Merwe,
  Nee, Kyk, die god van die bybel het nie op sy jis gesit nie; hy is 'n man wat vinnig werk. Die oomblik toe die geleerde skrywers hom gemaak het, het hy sy moue opgerol. Binne ses dae was alles kant en klaar en alles netjies op sy plek, son, maan, sterre, diere, mense, die hele katastrofe.

 • Beste Angus
  Jy sê jy wil bewys hê dat die bonatuurlike bestaan? Man, oral waar dit spook is die bonatuurlike bedrywig (tensy, natuurlik, jy spoke as natuurlik beskou).
  Groetnis

 • Angus, natuurlik, ipso facto, het die ou beweer hulle het die kat aan die stert beet.
  Groetnis

 • Daniel,
  Natuurlik is "begin van die lewe" natuurlik. Die gelowige (Christen vir ons) sê selfvoldaan hy glo dis godgegewe bonatuurlik, en sit dan tevrede agteroor. Die ateïs (agnostikus) sê hy weet nie hoe lewe ontstaan het nie, en indien hy nog 'n wetenskaplike ook is, voeg hy by dat hy dit ondersoek.
  Die bonatuurlike bestaan slegs in die mens se brein. Dis waar sy gode, hemel, hel, engele, geeste, spoke, duiwel, goëlery, met hom parte speel.

 • Beste Jan Rap,
  Mense glo aan spoke, vertel en skryf stories oor spoke, maar niemand het nog ooit 'n spook gesien nie. Al spoke wat nog ooit waargeneem is, is grapmakers in wit lakens geklee. En natuurlik speel die menslike verbeelding 'n groot rol.

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  Ja so begin dit neh, dit begin by 'n misterieuse buitesintuiglike god wat lewe 'geskape' het. Alles is 'geskape' behalwe hyself. Van daar af spring dit na dat die god eintlik 'n drie in een god is wat moes sterf vir sy 'skepsels'. Sy aanhangers weet alles van hierdie god af. Hulle weet tot wat Hy dink en wat in Sy kop en hart broei. Hulle het 'n boek wat hulle beweer Hy geskryf het of laat skryf het, dit word Sy 'Woord' genoem. Maar dit sukkel om almal op dieselfde, uhm, bladsy te kry oor Sy boek. Nie almal lees die boek dieselfde nie. Daarom is daar tienduisende sektes, elkeen met 'n ander pad na die saligheid toe. Elkeen glo net sy pad is die korrekte een. Dis eintlik net op sensusdag wat alle Christene mekaar se Christenskap erken.

 • Beste Angus
  Baie mense het al spoke gesien en sien nog gereeld spoke. My een oom byvoorbeeld het een gesien; hy het my self vertel en hy sal nie vir my lieg nie. Self het ek nog nie een gesien nie (en ek wil ook nie).
  Groetnis

 • As ek dink hoe lewe kon ontstaan, en waar kom materie vandaan, waar is die einde van die heelal, kan ek nie anders as om te dink dat daar 'n God moet wees nie. Hy moes materie uit niks laat ontstaan. Ek is geleer dat God "tyd" ook geskape het. Dus kan ons menslike brein net dink in terme van ruimte en tyd, en als daarbuite kan ons verstand nie bevat nie. Dus ons verstand kan nie God ten volle verstaan nie. En ja, julle knie gaan eendag buig vir Jesus, al is dit eers as hy terugkom. Kyk of julle die boek van Dr James Dobson in die hande kan kry met die titel: When God doesn't make sense". Die drie eenheid van God verstaan ek so: 3 persone, nie 3 gode nie. Jesus het 2 nature, waarlik mens en waarlik God. As mens het hy bv gesterf. Die merkwaardige van die Bybel is dat daar baie skrywers oor baie eeue totaal onafhanklik van mekaar dieselfde profesiee en boodskap het. Glo julle nie in die bo-natuurlike nie? Gaan kuier bietjie by Sataniste.

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  Darem interessant altyd dat daar aan die een kant altyd gese word god is te groot vir die mens se verstand, net om in die volgende asem god se gedagtes en toekomsplanne uit te stippel. So is dit met elkeen van die 40 000 kerksektes. Elkeen is oortuig daarvan dat hy en net hy die ware kinnerse van die allerhoogste is.

  As god dan nou so groot is vir die mens se verstand, hoekom praat Christene asof hulle weet wat in god se kop aangaan? Dan is god mos juis nie te groot vir die mens se verstand nie? Dan is hy gereduseer tot iets heel verstaanbaar.

 • Barend van der Merwe
  Barend van der Merwe

  Darem vreemd dat mens nerens in die Bybel van hierdie "drie-eenheid" of "triniteit" kan lees nie. Mens sou dink dat god darem die begrip 'drie-eenheid' of 'triniteit' in Sy heilige boek sou aanwend. Maar nou ja, die skrywers van die Bybel het mos nie by Tukkies, Kovsies of Maties teologie studeer nie. Hulle is maar liggewigte dus seker.

 • Angus en sy "lieflike seun" Barend (Angus se beskrywing).
  Die natuur het natuurlik ontstaan, geëvolueer vanuit basies niks. O.K. Alles van die huidige mens, sy lewe en menswees het uit die evolusie geëvolueer/voortgespruit/ontstaan. Alle nasies, volke en kulture het van die vroegste tye 'n hunkering na 'n "bonatuurlike wese". Hoekom, sou julle sê, is dit so?

 • Beste Jan Rap,
  Ek ken ook 'n man wat 'n vrou geken het, wat 'n man geken het wat spoke gesien het. Die man sal nie lieg nie, dus is sy storie die waarheid. Hy het een donker nag verby 'n kerkhof geloop en toe sien hy hoe die spoke op die graftes die riel en die kotteljons dans. Sommige spoke was vet en ander was weer maer. Dit was so snaaks vir hom dat hy aan die lag gegaan het. Dit het die klomp spoke gegrief, en hulle sit hom agterna. Al wat hy kon doen was om by 'n kerk in te vlug, want die deur was gelukkig oop. Hy is met die toring op tot hy by 'n oop balkon uitgekom het, net onder die hoenderhaan. Tot sy ontsteltenis sien hy hoe die spoke teen die kerkmuur opklim. Hulle slaan hulle kneukels en knokke so in die klipskeure in en beur al opwaarts en opwaarts. Net toe die voorste spook sy knopperige knie so oor die balkon se muurtjie lig, slaan die kerkhorlosie twaalfuur, en die spoke verdwyn soos mis voor die son. Hierdie man vertel nooit 'n leuen nie, so dis 'n bewys dat spoke en sommer God, duiwel, hemel hel, duiwel, engele en goëlery bestaan. Jy kan my ook sommer glo, want ek het nog nooit in my lewe gelieg nie.

 • Beste Raed-na-Gael,
  Verduidelik vir my die (Angus se beskrywing) en moenie skaam wees om te erken as jy so 'n knikkertjie in jou koffie gegooi het nie.
  Vrees is ingebou in die DNS van alle organismes, so ook by die mens waar dit weens sy breinontwikkeling meer gesofistikeerd is. Vrees is deel van die oorlewingsproses. Die primitiewe mens kruip beangs weg in grotte as dit donker word. Hy is bang vir iets, eers weet hy nie waarvoor nie, maar soos sy brein ontwikkel, bedink hy vir hom 'n duiwel wat hom wil bykom. Dan, met dagbreek, verskyn die son en red hom van die duiwel. Hierdie son word later die Son, die God, die "Son of God". So het godsdiens sy ontstaan want hy aanbid hierdie songod, Ra.

 • Ek dag jy slaan hom (Angus se beskrywing) hoog aan omdat hy jou sienings onderskryf. En.. ag - ja, die geykte pro forma antwoord hierbo is altyd byderhand.

 • Beste Angus
  Alle grappies op 'n stokkie - daar is wel 'n ander, noem dit maar ryk, benewens ons fisiese wêreld. Ek gesels nou die dag met my swaer, 'n dokter daaroor en sy verklaring wat betref die sien en ervaar van spoke deur selfs meer as een mens op dieselfde tydstip was heel ingewikkeld, allerhande mediese en sielkundige terme en goed. Die veel eenvoudiger verklaring (Occam's razor) is bloot net dat daar wel spoke is.
  Groetnis
  Jan Rap

 • Beste Angus
  Lekker om bietjie nonsens te praat op LitNet. Nee hulle het nie in grotte geskuil vir die nie,maar as veiligheidmaatreëls teen wilde diere en ander wat 'n ogie op hul vrouens en voorrade gehad het.
  Grotte is ook as begraafplase gebruik.Dit kan jy sien as bv.https://www.nationalgeographic.com/news/2013/12/131216-la-chapelle-neanderthal-burials-graves/
  A 50,000-year-old Neanderthal skeleton discovered in a cave in France was intentionally buried.Belangrik om op te let dat in :"Culture and Caring Origins’ vermeld word dat:

  "The idea that Neanderthals buried their dead fits with recent findings that they were capable of symbolic thought and of developing rich cultures. For example, findings show they likely decorated themselves using pigments, and wore jewelry made of feathers and colored shells.

  Daar is natuurlik veel ouer voorbeelde wat daarop dui dat daar stadig maak seker en by gebrek aan beter bewoording 'n soort van spirituele ontwakening was selfs by die homosapiens wat in die Blombos grot geleef het.

  Oor hulle is geskryf:'"The drawing was made by Homo sapiens – people like us, who were our ancient direct ancestors. They were hunter-gatherers who lived in groups of between 20 and 40 people.

  The discovery adds to our existing understanding of Homo sapiens in Africa. They were behaviourally modern: they behaved essentially like us. They were able to produce and use symbolic material culture to mediate their behaviour, just like we do now. They also had syntactic language – essential for conveying symbolic meaning within and across groups of hunter gatherers who were present in southern Africa at that time."

  Die Khoikhoi het bv ook geglo dat daar 'n opperwese in die hemel was wat die vermoë gehad om te manifisteer in die maan.So ook was daar gode van voorspoed en teen spoed.Tsui-//goab god van voorspoed ens,//Gauna die duiwel. Haitsi-aibib 'n volksheld met die vermoë om te sterf en in 'n ander vorm te herleef.
  Ra was die songod van Egypte.Ra het sonlig-warmte en groei gesimboliseer.Ra is dan ook beskou as die skepper van die wêreld.Moses het in die godsdiens groot geword en dit is waarom die 10 gebooie begin met

  "2“Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. 3Jy mag naas My geen ander gode hê nie.
  4“Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.

  5Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat,

  6maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam."

  In Genesis 31 kan 'n mens die verhaal van Jakob lees wat vlug met sy vroue.Sy skoonpa Laban het hom agterna gesit en ingehaal.Laban beskuldig sy skoonseun van diefstal en sê:

  26Laban het na Jakob toe oorgestap en vir hom gesê: “Wat het jy aangevang? Jy het my bedrieg en my dogters weggeneem asof hulle krygsgevangenes is.

  27Hoekom het jy alles so in die geheim gedoen? Hoekom het jy my om die bos gelei? Hoekom het jy my niks gesê nie? As ek vooraf geweet het, kon ek julle ten minste met feesmusiek, met tamboeryne en liere, laat weggaan het.

  28Waarom het jy my nie toegelaat om my kleinkinders te groet nie? En my eie dogters totsiens te soen nie? Nee, werklik, Jakob, jy het dom opgetree.

  29Kyk, ek kan julle natuurlik almal vernietig, maar die God van jou pa het my gekeer. ‘Jy moet nou nie dinge te ver dryf nie,’ het Hy gesê. ‘Dink nou mooi wat jy vir Jakob gaan sê.’

  30Goed, gaan dan maar. Jy verlang mos nou huis toe, so, gaan maar.” Laban het hom egter nog ’n laaste vraag gevra: “Vir wat het jy my huisgodjies gesteel?”

  Later:33Laban het by Jakob se tent begin en daarna in Lea se tent gaan soek. Hy het ook die tente van Bilha en Silpa deursoek, maar niks gekry nie. Daarna het hy na Ragel se tent toe gestap.

  34Sy het intussen die huisgodjies in die kameel se saalsak weggesteek en daar bo-op gaan sit. Laban het die hele tent gefynkam, maar niks gekry nie.

  35Ragel het vir Laban gesê: “Pa moet tog nie vir my kwaad wees omdat ek bly sit nie. Dit is weer daardie tyd van die maand en ek kan nie opstaan nie.” Laban het verder gesoek, maar niks gekry nie"

  Huisgodjies het dus 'n belangrike rol gespeel in die mense se lewe.

 • Beste Jan Rap,
  Daar is al hope pryse aangebied wat miljoene dollar beloop om die bonatuurlike te bewys, en niemand het dit nog ooit geëis nie. Die ander wêreld waarvan jy praat, bestaan net in vertellings en in die letterkunde, maw die skepping van die menslike verbeelding. Ek self het al 'n spook uit die verlede geskep met 'n foutiewe kamera. Toe ek die kasteel in die Kaap besoek het, het ek eers buite 'n foto geneem, en toe skelmpies binne die vertrek waar daardie mooi lang tafel is. Toe ek na die foto kyk, sien ek 'n gedaante in wit geklee langs die tafel, en 'n mens kon dwarsdeur hom sien. Ek het dit vir 'n pastoor van 'n bekende kerk gewys, hy het dit "geleen", en baie van sy skapies die skrik op die lyf gejaag.
  Selfs al het Einstein aan spoke geglo, is dit nog geen bewys dat daar spoke is nie. Waarom sal Occam se lem juis dui op die bonatuurlike as die eenvoudigste verklaring? Is die natuurlike nie die eenvoudigste verklaring nie? Buitendien, jy kan nie Occam se lem gebruik om die bonatuurlike te bewys nie.
  As jou dokter met swaar eksperimenteel die bonatuurlike kan bewys, kan hy miljoene dollar verdien. Slim geleerde woorde en verduidelikings kan dit nie doen nie.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top