Bybel in Kaaps

In hierdie afdeling verskyn gedeeltes van die Bybel in Kaaps.

Bybel in Kaaps: Psalm 4 en 5

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2020-01-23

"U het my bly gemaak, blyer as mense wat baie koring en wyn het."

Bybel in Kaaps: Psalm 2 en 3

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2020-01-23

"En al staan daa tien duisend vyande reg rondom my,gereed om my an te pak, is ekkie bangie."

Bybel in Kaaps: Job 10

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-12-05

"Ek wens ek het nooit geliewe nie, maa dat hulle my regheid van geboote na my graf toe gedra het."

Bybel in Kaaps: Job 9

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-12-05

"Die Jirre het my sonne ienige riede hard geslaan. Dit vi my gevoel of ʼn tônado my geslat het."

Bybel in Kaaps: Job 8

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-11-04

"Dieselle gebee met amal wat vi God vegiet. Vi die mense wattie vi hulle an God steurie is daa nie ʼn stukkie hoep oo nie."

Bybel in Kaaps: Job 7

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-10-29

"Job het vootgegan en gesê, 'Ek kannie mee stilbly nie. Ek wil praat van die swaakry wat ek deumaak. My bitter siel moet kla.'"

Bybel in Kaaps: Job 6

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-10-16

"Mense wat veby die stroempies veby kô op die pad, gan na die stroempie toe, maa hulle kry niks waterie, en hulle gat dood vannie dôs."

Bybel in Kaaps: Job 5

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-10-16

"God red mense wat niks hettie. Hy red hulle van die mense wat hulle beskuldig. Hy red hulle van die mense wat stêkker is as hulle."

Die Bybel in Kaaps: Job 4

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-10-10

"Job, djy sallit sieke nie like as ek vi jou iets proebee sê nie. Maa ek kannie stilbly nie."

Bybel in Kaaps: Job 3

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-09-08

"Hoekô het God lig gegie vi iemand wat net swaakry? Hoekô het Hy iemand lat liewe wat net altyd ongelukkig gat wies, iemand wat wens dat hy sterf, maa die dood kommie?"

Bybel in Kaaps: Job 2

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-08-14

"Job het ʼn stuk van ʼn kleipot afgevat, en hy’t homself daamien gekrap tewyl hy op ʼn ashoep gesit het."

Job 1: Bybel in Kaaps

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-08-14

"Daa was ’n man in die land van Us, sy naam was Job. Daai man was sonne fout en opreg, hy was bang vi Got en was tien alles is wat godeloos is."

Bybel in Kaaps: Matthias 13 (deel 2)

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-07-14

"Maa Jesus het vi hulle gesê: 'ʼn Proefeet wôt geluiste en gerespekteer in anner plekke, maa in sy eie plek waa hy groot geraak het, en in die huis waa hy groot geraak het luiste niemand vi hom of respekteer hom nie."

Bybel in Kaaps: die gelykenis van die saaier

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-07-10

"Maa geseend is julle oë wan hulle kan sien, en julle ore wan hulle hoo."

Josua 1

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-06-19

"Hou die Boek mettie Wette vi altyd op jou lippe, en meditate oppit dag en nag, soerat djy alles sal onthou ennit net soe sal doen."

1 Johannes 1

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-06-04

"Nou die boodskap wat ôs van sy Seen af gehoorit, is dat God issie lig, en daa issie ees ʼn klein kolletjie donkete in hommie." 

1 Johannes 2

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-05-29

"Die wêreld en alles wat oppit is, wattie mense soe na velang, gat vegaan, maa hulle wattie wil van God doen, liewe vi’ iewig."

Levitikus 2: Die koringoffes

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-04-25

"Die Jirre het vi Moses gesê, “Wanner iemand vi My ʼn koringoffe wil gie, dan moet hy virrie Jirre vannie beste meel gie."

Levitikus 1

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-04-16

"Die Jirre het vi Moses geroep en Hy’t met hom gepraat uitie tent waarie Jirre annie Israeliete veskynit."

Psalm 139

Olivia M Coetzee Bybel in Kaaps 2019-03-27

"selfsie donkete issie donke vi U nie,
die nag sal soe helder wies soesie dag,
wantie donkete is vi U soes lig."

Top